Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was duidelijk, dat het haar moeite kostte voort te gaan.

— Kan men ernstig met u over iets spreken ? Al ware het ook maar éénmaal van uw leven? wond ze zich eensklaps geweldig op, zonder te weten waarover, en niet in staat zich te beheerschen.

— Ja, en ik luister naar u; ik ben heel blij, mompelde de vorst.

Aglaja zweeg weer een oogenblik en begon met blijkbaren tegenzin:

— Ik heb niet met hen hierover willen twisten, zij zijn in sommige gevallen niet tot rede te brengen. Ik heb altijd 't land gehad aan principes, zooals mama er soms op na houdt. Van papa spreek ik niet; het loont zich niet hem iets te vragen. Mama is zeker een nobele vrouw; waag het maar eens om haar iets minderwaardigs voor te stellen en ge zult eens zien. En toch buigt ze zich voor dien rommel! Ik heb het niet over Bjelokonskoja, dat is een ellendig oud mensch met een ellendig karakter, maar met verstand, en zij weet ze allemaal in haar handen te houden, dat is ook iets goeds. O laagheid! En 't is bespottelijk; wij behoorden altijd tot de middelkringen, tot de gewoonste middelkringen, die er maar kunnen zijn; waarom moeten we tot die hoogvoorname opkruipen ? Ook de zusters; die vorst Schtsch. heeft ze allen bedorven. Waarom zijt ge blij, dat Jevgeny Pavlowitch komt?

— Luister Aglaja, zei de vorst, — het schijnt mij dat ge erg bang zijt om mijnentwil, dat ik morgen geen figuur zal slaan .... in dat gezelschap ?

— Om uwentwil ? Ik bang zijn ? Het bloed vloog Aglaja naar het hoofd. — Waarom zou ik bang zijn om uwentwil, al zoudt ge ..., al zoudt ge u ook totaal onmogelijk maken ? Wat heb ik daarmee te doen? En hoe kunt gij zulke woorden gebruiken ? Wat beteekent „een figuur slaan" ? Dat is een ellendige uitdrukking, onzinnig.

— Dat .... dat is een uitdrukking van school.

— Nou ja, een uitdrukking van school! een ellendige uitdrukking ! Het schijnt dat ge van plan zijt om morgen allemaal

Sluiten