Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke uitdrukkingen te gebruiken. Zoek er thuis nog wat meer in uw woordenboek; daarmee zult ge effect maken! Jammer dat ge naar 't schijnt behoorlijk weet binnen te komen; waar hebt ge dat geleerd? Ge kunt een kopje thee behoorlijk opnemen en uitdrinken, wanneer allen opzettelijk naar u kijken?

— Ik geloof van wel.

— Dat is jammer; anders had ik kunnen lachen. Sla tenminste de chineesche vaas in het salon stuk! Ze is kostbaar : sla ze alstublief stuk; het is een geschenk; mama zal zich geen raad weten en in aller tegenwoordigheid in huilen uitbarsten; zóó is zij erop gesteld. Maak een of ander gebaar, zooals ge altijd doet; sla er tegen en breek ze. Ga er met opzet naast zitten.

— Integendeel, ik zal probeeren er zoo ver mogelijk van af te gaan zitten; ik dank u voor de waarschuwing.

— Ge zijt dus van te voren bang, dat ge groote gebaren zult maken. Ik wil wedden, dat ge over een of ander „onderwerp" gaat redeneeren, over iets ernstigs, geleerds, verhevens ? Dat zal zoo .... goed staan!

— Ik geloof dat dit dom zou zijn .... indien het niet op 't juiste oogenblik gebeurde.

— Luister, eens en vooral, hield Aglaja eindelijk het niet meer uit: — indien ge een redeneering begint over iets in den trant van de doodstraf, of over den economischen toestand van Rusland of daarover, dat „schoonheid de wereld verlossen" zal, dan .... zal ik me zeker vermaken en erg lachen, maar .... ik waarschuw u van te voren : verschijn mij daarna niet meer onder de oogen! Hoort ge, ik spreek in ernst! Dit keer spreek ik in ernst!

Zij had haar bedreiging werkelijk ernstig uitgesproken, zoo dat er zelfs iets ongewoons in haar woorden te hooren was, dat ook uit haar blik scheen, iets, dat de vorst vroeger nooit had opgemerkt, en dat zeker niets had van een grap.

—'Nu hebt gij het zoover gebracht, dat ik beslist zal gaan „redeneeren" en zelfs.... misschien.... ook de vaas zal

Sluiten