Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot zulk een beleedigende daad gekomen, dat hij hem den laatsten keer, grof genoeg, zoo goed als geweigerd had te antwoorden op een „onschuldige vraag over aanstaande veranderingen in huis." Met dronkemanstranen bekende Lebedef, dat hij het daarna niet langer had kunnen verkroppen, te meer, omdat hij heel wat wist... „zeer veel ... èn van Rogoshin, èn van Nastasja Filippovna, en van de vriendin van Nastasja Filippovna .... èn van Warwara Ardaljonovna .... zelf.... èn van.... en zelfs van Aglaja Iwanovna in eigen persoon. Kunt ge u dat voorstellen, door bemiddeling van mijn dochter Wjera, door bemiddeling van mijn lieve en eenige dochter Wjera .... ja .... zij is overigens niet de eenige, want ik heb er drie. En wie heeft Lisaweta Prokofjevna door brieven ingelicht, zelfs in het allerdiepste geheim, hè-hè? Wie heeft haar over alle verhoudingen en over het doen en laten van het personage Nastasja Filippovna geschreven, hè-hè-hè? Wie, wie was die anonymus, als ik vragen mag ?

— Gij toch niet? riep de vorst uit.

— Juist, antwoordde de dronkaard met waardigheid, — en vandaag was het om half negen, niet meer dan een half uur .... nee, al drie kwartier geleden, dat ik de edele moeder meldde, dat ik haar een .... gewichtig iets had mee te deelen. Ik berichtte haar dat in een briefje, dat het meisje langs de achtertrap bracht. Zij heeft het aangenomen.

— Gij waart zooeven bij Lisaweta Prokofjevna ? vroeg de vorst, die zijn ooren nauwelijks gelooven kon.

— Ik was er zooeven en kreeg een oorveeg .... een moreele. Zij gaf mij het briefje terug, ze gooide het mij zelfs ongeopend in 't gezicht .... en joeg mij de deur uit .... overigens enkel moreel maar niet physiek .... dat is te zeggen; bijna ook physiek, dat scheelde niet veel!

— Wat voor briefje gooide ze u ongeopend in het gezicht ?

— Maar heb ik misschien .... he-he-he ? Dat heb ik u immers nog niet verteld! En ik dacht, dat ik het al verteld had Ik had zoo'n briefje ontvangen, om het te overhandigen ....

Sluiten