Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leider en overwinnaar van vrouwenharten in heel Europa, een man die nu al vijfenveertig was, maar altijd nog een goed uiterlijk had, die verwonderlijk wist te vertellen, een man met vermogen, dat trouwens eenigszins in de war was en die uit gewoonte meestal buitenslands leefde. Ten slotte waren er lieden, die zelfs een soort derde aparte groep vormden, en die op zichzelf niet tot den „vereischten kring" behoorden, maar die men, zooals de Jepantschins zelf, toch af en toe ontmoeten kon in dien vereischten kring. Door een zekeren takt, dien ze zich tot regel hadden gemaakt, hielden de Jepantschins ervan om, in de zeldzame gevallen dat er bij hen gasten „gevraagd" werden, het deftigste gezelschap samen te brengen met lieden van een veel lager niveau: met de keur van vertegenwoordigers der „middengroep". Men prees de Jepantschins zelfs daarom en beweerde van hen, dat zij hun plaats begrepen en noemde ze menschen met takt, terwijl de Jepantschins dan weer trotsch waren op deze meening over hen. Een der vertegenwoordigers dier middengroep was op dien avond een technicus, een kolonel, een ernstig man, zeer na bevriend met vorst Schtsch., die hem ook met de Jepantschins had in kennis gebracht, overigens een man, die in gezelschap niet veel zei en die aan den wijsvinger van de rechterhand een groote, opvallende ring droeg, welke hem waarschijnlijk als gunstbewijs verleend was. Daar was ten slotte zelfs een literator-dichter, van Duitsche afkomst, maar Russisch schrijvend, die bovendien een zeer net mensch was, zoodat men hem zonder gevaar in goed gezelschap kon brengen. Hij was correct maar met iets antipatieks; achtendertig jaar en onberispelijk gekleed, hij stamde uit een Duitsche familie, die wel uiterst burgerlijk maar ook uiterst achtenswaardig was; alle mogelijke kansen had hij weten aan te grijpen, om zich op te werken tot de protectie van voorname lieden en hun welwillendheid te behouden. Toen hij eens een belangrijk Duitsch werk van een belangrijk Duitsch dichter, in Russische verzen had vertaald, had hij geweten aan wien hij zijn vertaling moest opdragen;

Sluiten