Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII

erwijl hij zat te genieten van het kijken naar Aglaja, die opgewekt praatte met vorst N. en Jevgeny Pavlowitch, sprak plotseling de bejaarde Anglomaan, die den „hoogmogende" in een anderen hoek bezig hield en hem druk iets vertelde,

den naam uit van Nikolaj Andrejewitch Pavlischtschef. De vorst wendde zich direct naar hun kant en begon te luisteren.

Het ging over tegenwoordige regelingen en over zekere ongeregeldheden met landgoederen in het .... sche Gouvernement. De verhalen van den Anglomaan moesten wel iets vermakelijks behelzen, want de oude heer begon ten slotte te lachen bij de wrange druktemakerij van den verteller. Deze verhaalde vloeiend, terwijl hij brommerig de woorden rekte en een vriendelijken nadruk gaf aan de klinkers, hoe hij genoodzaakt was geworden, en dat juist door de tegenwoordige regelingen, om een prachtig landgoed in het.. . sche gouvernement te verkoopen, en zelfs voor de halve waarde, terwijl hij eigenlijk geen geld noodig had, en terzelfder tijd een verwaarloosd, nadeelig goed moest behouden, waar nog een proces over gevoerd werd, en waar hij zelfs op toeleggen moest. „Om nog een proces over het Pavlischtschefsche aandeel te ontloopen, heb ik mij daar uit de voeten gemaakt. Nog een of twee zulke erfenissen en ik ben immers geruïneerd. Er was mij daarbij trouwens drieduizend desjatinen uitstekenden grond ten deel gevallen."

— De zaak is dat.... Iwan Petrowitch familie was van wijlen Nikolaj Andrejewitch Pavlitschtschef.... ge hebt immers, meen ik, naar de familie onderzoek gedaan? zei Iwan Fjodorowitch halfluid tot den vorst. Plotseling was hij aan zijn zijde; hij had opgemerkt hoezeer de vorst in het gesprek belang stelde. Tot nu toe had hij zijn generaal-en-chef bezig gehouden, maar hij had al lang de volslagen afzondering van Ljev Nikolajewitch opgemerkt en begon onrustig te worden, hij wilde hem tot op zekere hoogte in het gesprek invoeren en

Sluiten