Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvoedingssysteem de waarheid gezegd heb, immers de roede en nog eens de roede voor een ziek kind .... dat is toch .... nietwaar?" en hoe vriendelijk daarentegen voor den armen knaap de jongste nicht, Natalja Nikitischna was geweest. — Zij wonen nu beide, vermeldde hij verder, — in het... sche gouvernement (eigenlijk weet ik niet öf ze nog in leven zijn?) waar haar door Pavlischtschef een keurig-en-keurige kleine bezitting was vermaakt. Ik geloof, dat Marfa Nikitischna in het klooster wilde gaan; overigens, daar sta ik niet voor in; misschien was het ook een andere, van wie ik dat hoorde... juist, dat hoorde ik onlangs van een doktersvrouw ....

De vorst zat met oogen glinsterend van verrukking en verteedering, te luisteren. Op zijn beurt uitte hij met bizondere heftigheid, dat hij zich nooit zou vergeven, dat hij gedurende die zes maanden gedurende welke hij in de gouvernementen van Midden-Rusland had gereisd, niet de gelegenheid had geschapen om zijn vroegere opvoedsters te bezoeken. Eiken dag wilde hij erheen gaan, maar altijd waren er omstandigheden die het verhinderden .... maar dat hij zich zelf thans zijn woord gaf, dat hij beslist. .. zelfs naar het . . sche gouvernement... „Dus kent gij Natalja Nikitischna? Welk een goede, welk een heilige ziel! Maar ook Marfa Nikitischna ... neem me niet kwalijk, maar ik geloof toch, dat ge u in Marfa Nikitischna vergist! Zij was streng, maar... het is toch onmogelijk om niet het geduld te verliezen .... met zoo'n idioot als ik toen was (hi! hi!). Ik was toen immers volslagen idioot, ge zult het niet gelooven (ha! ha!). Trouwens ..., trouwens, gij hebt mij toen gezien, en .... Hoe is het mogelijk, dat ik mij uwer niet herinner, zeg dat alstublieft ? Dus gij.... ach mijn God, is het dan mogelijk, dat gij inderdaad een verwant van Nikolaj Andrejewitch Pavlischtschef zijt?"

— Ik ver-ze-ker het u, glimlachte Iwan Petrowitch, terwijl hij den vorst aanzag.

— O ik zei het immers niet daarom, alsof ik.... twijfelde .... en tenslotte zou men dan daaraan kunnen twijfelen

Sluiten