Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leunstoel; Iwan Fjodorowitch bewoog onrustig, de generaalen-chef was in gesprek met de vrouw van den „hoogmogende", zonder verder de minste aandacht aan den vorst te schenken; maar de vrouw van den „hoogmogende" luisterde dikwijls en keek naar den kant van den vorst.

— Neen, weet ge, het is beter dat ik spreek! vervolgde de vorst in een nieuwe koortsige uitbarsting, terwijl hij zich met bizonder vertrouwen en zelfs intiem tot den grijsaard wendde. — Aglaja Iwanovna heeft mij gisteren het spreken verboden en zelfs de onderwerpen opgenoemd waarover ik niet praten moest; zij weet dat ik, als ik daarover begin, belachelijk word! Ik ben zevenentwintig jaar, maar ik weet immers, dat ik als een kind ben. Ik heb geen recht om mijn idee te uiten, dat heb ik al lang geleden gezegd; ik sprak nergens vrij uit dan in Moskou met Rogoshin ... Wij lazen samen Poeschkin, we hebben hem heelemaal gelezen; hij kende er niets van, zelfs niet den naam van Poeschkin .... Ik ben altijd bang geweest om door mijn belachelijk doen de gedachte en de voornaamste idee te compromitteeren. Ik heb niet het juiste gebaar. Ik heb altijd het precies verkeerde gebaar, maar dat wekt gelach en verlaagt de idee. Ik heb ook geen gevoel voor maat, en dat is de hoofdzaak; dat is zelfs de allereerste hoofdzaak.... Ik weet, dat ik beter doe om te zitten zwijgen. Wanneer ik mij bedwing en zwijg, dan schijn ik zelfs zeer verstandig, en bovendien denk ik dan na. Maar thans is het beter voor mij om te spreken. Ik spreek daarom, omdat gij mij zoo goedig aanziet, gij hebt zulk een goed gezicht! Ik beloofde gisteren Aglaja Iwanovna, dat ik den heelen avond zou zwijgen.

— Vra i m e n t ? glimlachte de grijsaard.

— Maar ik denk elk oogenblik, dat ik zelfs niet goed doe, met zoo te denken: oprechtheid is toch immers wel een gebaar waard, is het niet zoo? Is het niet zoo?

— Somtijds.

— Ik wil alles uitspreken, alles, alles, alles! O ja! Gij denkt, dat ik.... een utopist ben ? Een ideoloog ? O

Sluiten