Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terneerwierp". De zieke lag op het vloerkleed. Iemand kon hem nog net een kussen onder het hoofd leggen.

Dit had geen mensch verwacht. Een kwartier later trachtten vorst N., Jevgeny Pavlowitch, de grijsaard, den avond weer wat op gang te helpen, maar nog een half uur later braken allen al op. Er werd veel deelneming betuigd, veel beklaagd, een enkele meening gezegd. Iwan Petrowitch uitte onder anderen, dat „de jonge man sla-vja-no-phyl was, of iets van dien aard, maar dat het overigens niet gevaarlijk was". De grijsaard zei niets. Het is waar, dat de eerste paar volgende dagen allen wat ontstemd waren; Iwan Petrowitch voelde zich zelfs eenigermate gekrenkt, hoewel niet erg. De generaal-en-chef was gedurende een korten tijd wat koel tegen Iwan Fjodorowitch. De „beschermer" der familie, de „hoogmogende" had op zijn beurt ook wat tegen het hoofd des gezins ter leering opgestotterd, en daar vleiend bijgevoegd dat hij zich ten zeerste voor Aglaja's lot interesseerde. Hij was inderdaad een tamelijk goed mensch ; maar een der oorzaken van zijn belangstelling, die hij den vorst gedurende den avond getoond had, was ook de nog versche geschiedenis van dezen met Nastasja Filippovna; hij had iets van die geschiedenis gehoord en was er zeer nieuwsgierig naar, hij zou er zelfs graag naar hebben willen vragen. Bjelokonskaja had, vóór haar vertrek 's avonds, tegen Lisaweta Prokofjevna beweerd:

— Wat zal ik zeggen; zoowel goed als verkeerd; maar wanneer je mijn meening wilt weten, dan eerder verkeerd. Je ziet zelf wat voor mensch het is, een zieke !

Lisaweta Prokofjevna had voor zichzelf ten volle uitgemaakt, dat hij als verloofde „onmogelijk" was, en zich zelf vóór den nacht nog beloofd, dat „zoolang zij leefde de vorst niet de man van Aglaja zou worden". Met diezelfde gedachte stond ze ook den anderen morgen op. Maar later, tegen eenen, bij de koffie, kwam ze in een verwonderlijke tegenspraak met zichzelf.

Op een, trouwens uiterst voorzichtige, vraag der zus-

Sluiten