Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ters, antwoordde Aglaja direct koud, maar trots en scherp:

— Ik heb hem nooit zooiets als mijn woord gegeven, en heb hem nooit van mijn leven als mijn verloofde beschouwd. En hij is mij even onverschillig als elke andere man.

Lisaweta Prokofjevna vloog plotseling op.

— Dat had ik niet van jou gedacht, zei ze bedroefd, — hij is een onmogelijke verloofde, dat weet ik en Goddank dat het zoo geloopen is, maar van jou had ik toch niet zulke woorden verwacht! Ik dacht dat jij iets anders zoudt doen. Ik had, in jou plaats zijnde, al die lui van gisteren eruit gegooid, behalve hem, zoo n man is het! . .. .

Toen hield ze eensklaps in, zelf geschrokken van wat ze gezegd had. Maar had ze slechts geweten, hoe onrechtvaardig ze op dat oogenblik tegenover haar dochter was! Alles was voor elkaar in Aglaja's hoofdje; ook zij wachtte haar tijd, waarop alles tot een beslissing moest komen, maar elke aanduiding, elke onvoorzichtige aanraking der diepe wonde verscheurde haar het hart.

49

Sluiten