Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lukkig en ziek; ik tenminste ga hem opzoeken. Wie met me mee wil komen, die doe het, wie niet wil, die ga voorbij; de weg is niet versperd.

Allen gingen natuurlijk naar binnen. De vorst haastte zich om, zooals het hoort, nog eens zijn excuses te maken over het geval van de vaas gisteren en . . . het schandaal.

— Kom, dat is niets, antwoordde Lisaweta Prokofjevna,

— het is niet jammer van de vaas, het is jammer van jou. Je ziet nu dus zelf in, dat er een schandaal was: nu weet je de beteekenis van het: „en den volgenden morgen....", maar dat is ook niets, want ieder is nu overtuigd, dat men van jou niets moet verlangen. Nu, tot ziens dan, als je er toe in staat bent, maak dan een wandeling en ga weer slapen

— dat raad ik je. Maar denk er om, dat je weer bij ons komt als vroeger, wees eens en vooral verzekerd, dat wat er ook moge gebeuren en wat er ook van moge komen, je toch in ons huis een vriend blijft; mijn vriend in elk geval. Voor mij tenminste kan *ik instaan ....

Op die uitdaging gingen allen in en verzekerden dat zij van mama's gevoelen waren. Zij vertrokken, maar in die goedhartige haast om iets vriendelijks en opfleurends te zeggen, stak heimelijk veel wreeds, waar Lisaweta Prokofjevna geen flauw vermoeden van had. In de uitnoodiging om te komen „als vroeger" en in de woorden: „mijn vriend tenminste'' klonk weer iets als een voorspelling. De vorst ging zich Aglaja weer voorstellen: zeker, zij had hem verrukkelijk toegeglimlacht, bij het komen en bij het afscheid, maar zij had geen woord gezegd, zelfs niet toen allen de verzekering van hun vrindschap hadden geuit, ofschoon ze hem twee keer scherp aangekeken had. Haar gezicht was bleeker geweest dan gewoonlijk, alsof ze 's nachts slecht geslapen had. De vorst besloot om 's avonds weer beslist „als vroeger" naar hen toe te gaan en keek koortsig op zijn horloge. Juist drie minuten na het vertrek der Jepantschins kwam Wjera binnen.

— Ljev Nikolajewitch, Aglaja Iwanovna heeft mij zooeven in 't geheim een opdracht voor u gegeven.

Sluiten