Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhoud aangedrongen, had erom gevraagd, had beloofd een geheim te openbaren. Ik weet niet of ik te vroeg kwam (ik kwam, geloof ik, werkelijk vroeg), maar ik had nauwelijks mijn plaats naast Aglaja Iwanovna ingenomen of ik zie Gavrila Ardaljonowitch en Warwara Ardaljonovna opdagen, gearmd, als op een wandeling. Ze schenen beiden zeer getroffen mij te ontmoeten, ze hadden dat niet verwacht en waren zelfs onthutst. Aglaja Iwanovna werd vlamrood en, ge kunt 't gelooven of niet, ze raakte zelfs wat van haar stuk, hetzij dan omdat ik daar was, hetzij wel enkel toen ze Gavrila Ardaljonowitch zag, want hij is immers toch maar wat knap, in elk geval ze werd over-en-over-rood en de zaak liep in een seconde af, heel bespottelijk: ze stond op, beantwoordde de buiging van Gavrila Ardaljonowitch en den speelschen glimlach van Warwara Ardaljonovna en zei plotseling kortaf: „Het was enkel om u mijn persoonlijke erkentelijkheid voor uw oprechte en vriendschappelijke gevoelens uit te drukken, en indien ik er een beroep op zal moeten doen, dan, geloof me " Toen maakte ze een buiging en de beiden verdwenen, — ik weet niet, als gefopten of in gloria; Ganetschka zeker als de gefopte; hij begreep er niets van en werd rood als een kreeft (wat heeft hij soms een wonderlijke uitdrukking in het gezicht!), maar Warwara Ardaljonovna scheen te begrijpen, dat zij zoo gauw mogelijk het veld hadden te ruimen, en dat deze betuiging al mooi geweest was van Aglaja Iwanovna, dus trok ze haar broer mee. Zij isleeper dan hij, en ik ben er zeker van, dat zij nu triomfeert. Maar ik kwam met Aglaja Iwanovna praten om een afspraak te treffen inzake het onderhoud met Nastasja Filippovna.

— Met Nastasja Filippovna ? riep de vorst uit.

— Aha! t Schijnt dat ge uw koelbloedigheid verliest en u begint te verbazen ? Ik ben erg blij dat ge op een mensch wilt lijken. Als belooning zal ik u vermaken. Zie wat het beteekent om hooghartige jonge meisjes van dienst te zijn: ik heb vandaag een oorveeg van haar gekregen!

— Mo ... moreel ? vroeg de vorst als onwillekeurig.

Sluiten