Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ja, niet physiek. Het komt me voor, dat niemand de hand tegen een mensch als ik zou opheffen, zelfs een vrouw zal mij nu niet slaan; zelfs Ganetschka zal niet slaan! Ofschoon ik gisteren een oogenblik dacht, dat hij op mij af zou vliegen .... Ik wed, dat ik weet, wat gij nu denkt ? Gij denkt: „Nemen we aan dat men hem niet moet slaan, daarentegen zou men hem in zijn slaap met een kussen kunnen versmoren, of met een natte doek — dat moest zelfs ..'t Staat op uw gezicht geschreven, dat ge op ditzelfde moment dat denkt.

— Dat heb ik nooit gedacht! zei de vorst met afkeer.

— Ik weet niet, ik droomde vannacht, dat men mij met een natten doek versmoorde ... iemand ... nu, ik zal u ook zeggen, wie: stel u voor — Rogoshin! Wat denkt gij, zou men iemand met een natten doek kunnen versmoren?

— Dat weet ik niet.

— Ik heb gehoord, dat het kon. Goed, laten we dat rusten. Nu, waarom ben ik dan een zwetser ? Waarom heeft zij mij vandaag voor zwetser uitgescholden? En let daarop: nadat zij mij al geheel tot op het laatste woordje had uitgehoord en zelfs uitgevraagd.... Maar zoo zijn de vrouwen! Om haar heb ik mij in betrekking gesteld met Rogoshin, met dien interessanten mensch, en voor haar belangen heb ik een persoonlijk onderhoud met Nastasja Filippovna in elkaar gezet. Ze deed dat toch niet omdat ik haar eigenliefde raakte, toen ik er op zinspeelde, dat zij vreugde vond in wat Nastasja Filippovna „afgebeten had ? Zeker, dat heb ik in haar belang haar altijd weer ingestampt, dat zal ik niet loochenen; ik heb haar twee brieven in dien zin geschreven, en herhaalde het nu vandaag, ten derden male in ons onderhoud .... Ik begon ook dadelijk daarover tegen haar, hoe vernederend dit voor haar was .. . En daarbij is die uitdrukking „afgebeten" eigenlijk niet van mij, maar van een ander; tenminste bij Ganetschka zeggen ze het allemaal; dat heeft zij mij ook zelf toegegeven. Nu, waarom ben ik dan toch voor haar een zwetser? Ik zie het, ik zie het, ge vindt mij verschrik-

Sluiten