Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk bespottelijk als ge mij zoo ziet, en ik wed, dat ge op mij de domme regels toepast:

„En misschien zal boven mijn droevig dalen Der liefde glimlach mij ten afscheid stralen."

Ha-ha-ha! barstte hij eensklaps in hysterisch lachen uit en kreeg en hoestbui. — Geef er zelf eens acht op, krijschte hij door zijn hoesten heen, — wat Ganetschka er voor een is: hij spreekt over het „afgebetene" en hij wil er nu toch zelf wel gebruik van maken!

De vorst zweeg lang; hij was ontzet.

— Gij hadt het overeen onderhoud met Nastasja Filippovna? mompelde hij eindelijk.

— Ehè, maar is het u dan werkelijk niet bekend, dat er vandaag een onderhoud zal plaats vinden van Aglaja Iwanovna met Nastasja Filippovna, en dat op verzoek van Aglaja Iwanovna en door mijn bemoeiingen, Rogoshin opzettelijk daarvoor Nastasja Filippovna geschreven heeft om uit Petersburg hier te komen, en dat zij zich thans, met Rogoshin, heel dicht in onze buurt bevindt, in het oude huis, bij die mevrouw, bij haar vriendin Darja Alexejevna .... een zeer twijfelachtige mevrouw en dat Aglaja Iwanovna zich vanavond ook naar dat twijfelachtige huis zal begeven tot een vrindschappelijk gesprek met Nastasja Filippovna en de oplossing van verschillende vraagstukken ? Ze willen zich met wiskunde bezig houden. Wist ge dat niet ? Op uw eerewoord ?

— Dat is niet te gelooven!

— Nou, ook goed, als het niet te gelooven is; maar hoe zoudt ge het ook weten ? Ofschoon hier geen vlieg zich kan roeren, of het is bekend, — zoo'n gat is 't hier! Maar ik heb u in elk geval gewaarschuwd en ge kunt mij dankbaar zijn. Nu, tot ziens,. . . vermoedelijk in de andere wereld. Wat ik nog zeggen wou: ik mag dan al gemeen hebben gehandeld tegenover u, omdat... maar waarom zou ik mijn belang prijs geven, wees zoo goed dat uit te maken? Soms om u voordeel te bezorgen? Ik heb haar immers mijn „Biecht" opgedragen

Sluiten