Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 't Is mogelijk; 't is mogelijk, ik ben zijner ook niet waard, maar .... toch geloof ik dat ge hebt gelogen! Hij kan mij niet haten en hij heeft zooiets ook niet kunnen zeggen! Ik ben trouwens bereid u te vergeven .... uw omstandigheden in aanmerking nemende.... nochtans had ik toch beter over u gedacht; ik had gedacht dat ge ook verstandiger waart, ja en waarachtig zelfs ook dat ge mooier waart!.... Nu, neem dan uw schat mee.... kijk daar staat hij u aan te staren en kan niet op zijn verhaal komen,.. . neem hem mee, maar onder éen voorwaarde: maak dadelijk, dat ge weg komt! Oogenblikkelijk!....

Zij viel in een leunstoel neer en brak in tranen uit. Maar plotseling flitste iets nieuws in haar oogen, zij zag Aglaja scherp en vast aan en stond op:

— Of wil je, dat ik dadelijk.... be-véél, hoor je ? dat ik enkel hem maar be-véél, en hij zal je opslag verlaten en voor altijd bij mij blijven en mij trouwen, en jij kunt alleen naar huis loopen? Wil je, wil je? riep ze als zinneloos, terwijl ze misschien zelf ook nauwelijks geloofde, dat zij zoo iets kon zeggen.

Aglaja was verschrikt tot de deur gegaan, maar was daar als vastgesmeed blijven staan en luisterde.

— Wil je, dat ik Rogoshin zal wegjagen? Je dacht, dat ik ook al met Rogoshin getrouwd zou zijn voor jouw plezier? Maar daar waar je bij bent zal ik dadelijk uitroepen: „Ga Rogoshin!" en ik zal tegen den vorst zeggen: „Herinner je je, wat je beloofd hebt?" God! Waarom heb ik mijzelf toch zoo voor hen vernederd? Is het soms niet waar, vorst, dat je mij zelf hebt verzekerd, dat je bij me zoudt komen, wat er ook met me zou gebeuren, en mij nooit zult verlaten; dat je mij zult liefhebben en alles zult vergeven, en mij zult a... acht.... Ja, dat heb je ook gezegd! En ik ben weggeloopen, enkel om je de vrijheid te schenken, maar nu wil ik het niet meer! Waarom heeft ze mij als een slet behandeld? Ben ik een slet, vraag dat aan Rogoshin, hij zal het je zeggen! Nu, nu ze mij beschimpt heeft, en dat nog wel

Sluiten