Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX

wee weken waren verloopen sinds de gebeurtenissen in het vorige hoofdstuk vermeld, en de omstandigheden van verschillende personen van ons verhaal hadden zich zoo zeer gewijzigd, dat wij het maar uiterst moeilijk kunnen voortzetten

zonder enkele ophelderingen. Wij voelen echter, dat wij ons moeten beperken tot de eenvoudige vermelding van feiten, zonder bizondere verklaringen, en dat wel om de allersimpelste reden: omdat wij zelf in vele gevallen er moeite mee zouden hebben om te verklaren wat er gebeurde. Een dergelijke aankondiging van onzen kant moet den lezer wel heel vreemd en duister voorkomen; hoe kan men iets vertellen, waarover men geen klaar begrip, noch persoonlijke meening heeft? Om ons niet in een nog scheever positie te brengen, doen wij het beste met te trachten het aan een voorbeeld duidelijk te maken, en misschien zal de welwillende lezer dan begrijpen, waarom wij er eigenlijk gezegd moeite mee hebben, en dat te eer, omdat dat voorbeeld geen onderbreking, maar integendeel de directe en onmiddellijke voortzetting van ons verhaal zal zijn.

Na veertien dagen, dat is al begin Juli, en ook in het verloop van die veertien dagen, was de geschiedenis van onzen held en bizonderlijk het laatste voorval in die geschiedenis tot een vreemde, zeer grappige, bijna ongelooflijke en tegelijk schier grijpbare anecdote geworden die zich langzamerhand door alle straten, grenzend aan de huizen van Lebedef, Ptitzin, Darja Alexejevna en de Jepantschins verbreid had, kortom door de heele stad en zelfs in de omstreken. Bijna de heele „wereld", inheemschen, villabewoners, bezoekers der concerten, allen hadden het alleen over die eene geschiedenis met duizend variaties, hoe een vorst, die in een achtenswaardig en bekend gezin een schandaal had teweeggebracht en met' de dochter uit dat huis, met wie hij al verloofd was, gebroken had, zich had laten inpalmen door een bekende

Sluiten