Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons, en niet alleen, dat zij niets verhelderen, maar onzes inziens verduisteren zij zelfs de uitlegging der zaken, hoevele wij er ook zouden aanbrengen ; wij willen echter alleen nog een voorbeeld geven.

Zoo weten wij heel zeker, dat gedurende die twee weken de vorst heele dagen en avonden met Nastasja Filippovna te samen doorbracht; dat zij hem meenam op de wandeling, naar het concert; dat hij dagelijks met haar uitreed, dat hij zich ongerust over haar ging maken, indien hij haar ook maar een uurlang niet had gezien (dus wezen alle teekenen erop dat hij werkelijk van haar hield); dat hij heele uren naar haar luisterde met een stillen, milden glimlach, waar ze ook over mocht spreken, terwijl hij zelf bijna niets zeide. Maar wij weten ook, dat hij in die dagen eenige malen, en zelfs vele malen, zich plotseling naar de Jepantschins had begeven, zonder dit voor Nastasja Filippovna te verbergen. Het had haar bijna tot wanhoop gebracht. Wij weten, dat men hem bij de Jepantschins, zoolang zij nog te Pavlovsk waren, niet ontvangen heeft en hem telkens weer een onderhoud met Aglaja Iwanovna heeft geweigerd ; dat hij dan wegging zonder een woord te zeggen, maar den volgenden dag bij hen terug kwam als was hij de weigering van den vorigen totaal vergeten en dan natuurlijk een nieuwe weigering kreeg. Ook is ons bekend, hoe een uur nadat Aglaja Iwanovna bij Nastasja Filippovna was weggeloopen, en zelfs misschien al wat eerder, de vorst al bij de Jepantschins was gekomen, zeker in de overtuiging, dat hij daar Aglaja zou vinden en dat zijn verschijning bij de Jepantschins daar in huis toen een ontzaglijke verwarring en schrik had teweeggebracht, omdat Aglaja nog niet was teruggekeerd en men zelfs van hem het eerst erover hoorde, dat zij met hem naar Nastasja Filippovna was gegaan. Men vertelde, dat Lisaweta Prokofjevna, de dochters en zelfs vorst Schtsch. toen buitengewoon hard en vijandig tegen den vorst waren opgetreden en dat ze hem toen zelfs in heftige uitdrukkingen zoowel omgang als vriendschap hadden opgezegd, vooral toen eens-

Sluiten