Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stalten maken, als zijn zaken het toelieten. De generaal zelf bleef. Nu waren allen naar Kolmino, een bezitting van hen, een twintig werst van Petersburg, waar ze een heerenhuis hadden. Bjelokonskaja was nog niet naar Moskou vertrokken en scheen zelfs met opzet nog te blijven. Lisaweta Prokofjevna had krachtig de meening verkondigd, dat men met geen mogelijkheid na wat gebeurd was in Pavlovsk kon blijven; hij, Jevgeny Pavlowitch, had haar dagelijks op de hoogte gehouden van de praatjes in de stad. Ook vonden ze het onmogelijk om naar hun Jelaginsche villa over te huizen.

— En nu ja, inderdaad, voegde Jevgeny Pavlowitch eraan toe, — zeg het zelf, konden zij het uithouden . .., vooral daar ze alles wisten, wat hier in uw huis, vorst, elk uur gebeurt, en na uw dagelijksche bezoeken daar, ondanks de weigeringen ....

— Ja, ja, ja, gij hebt gelijk; ik wilde Aglaja Iwanovna zien . .., knikte de vorst weer met het hoofd.

— Ach, beste vorst, riep Jevgeny Pavlowitch plotseling met smartelijke ontroering, — hoe hebt ge het toch kunnen toelaten.... alles wat gebeurd is ? Zeker, zeker, dat kwam allemaal zoo onverwacht voor u.... Ik geef toe, dat het u wel heeft moeten verwarren en... gij hebt geen meisje, dat haar verstand kwijt was, kunnen tegenhouden, daartoe waart ge niet in staat! Maar ge hadt toch moeten begrijpen hoe ernstig en sterk de .... verhouding van dat meisje tot u was. Zij wilde niet met een andere deelen, en gij.... gij hebt zulk een schat kunnen verlaten en vernietigen!

■—Ja, ja, ge hebt gelijk; ja, ik heb schuld, zei de vorst weer diep verdrietig, .— en ge moet weten: zij immers alleen, Aglaja slechts alleen beschouwde Nastasja Filippovna zoo ... Niemand anders heeft haar immers zoo beschouwd.

— Maar dat is ook juist het dolle aan dit alles, dat er zelfs niets ernstigs was! riep Jevgeny Pavlowitch uit. Het was duidelijk, dat hij zich geheel liet meeslepen. — Neem me niet kwalijk, vorst, maar ik... ik heb er over nagedacht, ik heb er veel over

Sluiten