Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen anders; in de stad, in de huizen, in de gezelschappen, in de villa's, bij de muziek, in de café's, bij de biljards, er is maar één gedoe, maar één geroep, over de aanstaande gebeurtenis. Ik heb gehoord, dat men zelfs onder de ramen ketelmuziek wil maken, en dat, om zoo te zeggen, in den eersten nacht! Als gij het pistool van een eerlijk mensch noodig hebt, vorst, dan ben ik bereid een half dozijn nobele kogels te wisselen, voordat gij nog den volgenden morgen van de huwelijkssponde zult opstaan." Hij had ook aangeraden als middel tegen den grooten toevloed van dorstigen, wanneer men uit de kerk zou komen, om op de binnenplaats een brandspuit in gereedheid te brengen, maar Lebedef had er zich tegen verzet: „Als er een brandspuit is," had hij gezegd, „zullen ze geen spaan van het huis overlaten."

— Die Lebedef intrigeert tegen u, vorst; waarachtig! Hij wil u onder curateele laten stellen, kunt ge u dat indenken, in alles, in uw vrijen wil en in uw geld, dat is in de twee zaken die elk van ons van een viervoeter onderscheiden? Ik heb het gehoord, ik heb het voor vast gehoord! Het is de waarachtige waarheid!

De vorst herinnerde zich, dat hem ook al eens iets dergelijks was ter oore gekomen, maar hij had er natuurlijk geen acht op geslagen. Ook nu lachte hij enkel en vergat het dan weer. Lebedef had zich werkelijk eenigen tijd hiervoor druk gemaakt; de plannen van dien man ontsprongen altijd als bij ingeving, en werden door zijn overbodig hard van stapel loopen ingewikkeld, ze vertakten zich en verwijderden zich van het aanvangspunt naar alle kanten; dat was ook de reden waarom hij weinig in zijn leven tot stand bracht. Toen hij dan daarna bij den vorst zich berouwvol kwam toonen, vlak voor den trouwdag, (hij had de vaste gewoonte, om zich altijd berouwvol te vertoonen bij hen, tegen wie hij geïntrigeerd had, en voornamelijk na een mislukking), verklaarde hij, dat hij geboren was om een Talleyrand te zijn en dat het onbegrijpelijk was hoe het kwam, dat hij enkel een Lebedef was gebleven. Daarna legde hij

Sluiten