Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had overigens opgemerkt, dat Nastasja Filippovna heel goed wist en begreep wat Aglaja voor hem beteekende. Zij had slechts niets gezegd, maar hij had haar „gezicht" gezien indertijd als zij hem nog in het begin soms aantrof, terwijl hij aanstalten maakte om naar de Jepantschins te gaan. Toen de Jepantschins weg trokken, werd zij als stralend. Hoe weinig hij ook oplette en vermoedde, toch was hem de gedachte gaan verontrusten, dat Nastasja Filippovna zou kunnen besluiten om een of ander schandaal te verwekken ten einde Aglaja uit Pavlovsk te verdrijven. Zeker was al het gedoe en gedaas over de bruiloft, dat in alle villa's voorviel, voor een deel door Nastasja Filippovna aangestookt met de bedoeling om haar mededingster te ergeren. Aangezien het moeilijk was om de Jepantschins te ontmoeten, had Nastasja Filippovna op een keer, toen ze met den vorst in haar rijtuig zat, beschikkingen getroffen om voorbij de ramen hunner villa te rijden. Dat was ontzaglijk onverwacht voor den vorst geweest; hij werd het zich, zooals gewoonlijk bij hem het geval was, eerst bewust, toen er al niets meer aan de zaak te doen was, en het rijtuig reeds langs de ramen reed. Hij zei niets, maar was daarna twee dagen ziek; Nastasja Filippovna herhaalde de proefneming ook niet meer. In de laatste dagen voor het huwelijk werd ze zeer nadenkend, al eindigde het steeds ermee dat zij haar somberheid overwon en weer opgewekt werd, maar eenigszins stiller, niet zoo rumoerig, niet zoo gelukkig-vroolijk als vroeger, nog zoo kort geleden. De vorst verdubbelde zijn oplettendheid. Hij vond het merkwaardig, dat zij nooit met hem over Rogoshin sprak. Slechts eenmaal gebeurde het, vijf dagen voor hun trouwen, dat hij plotseling een boodschap kreeg van Dar ja Alexejevna om onmiddellijk te komen want dat Nastasja Filippovna heel akelig was. Hij trof haar in een toestand aan die op volslagen krankzinnigheid geleek. Zij schreeuwde, beefde, riep, dat Rogoshin zich in den tuin verborgen had, en dat hij in hun huis was, dat zij hem net had gezien, dat hij haar 's nachts zou dooden .... den hals afsnijden! Den

Sluiten