Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ganschen dag kon zij niet tot kalmte komen. Maar op dien avond, toen de vorst Hippolyt een oogenblik bezocht, vertelde dan de kapiteinsweduwe, die zooeven uit de stad, waar ze voor haar bezorginkjes heen was geweest, was teruggekeerd, dat vandaag bij haar aan huis in Petersburg Rogoshin was komen aanloopen en een en ander over Pavlovsk had geïnformeerd. Op de vraag van den vorst, wanneer of Rogoshin er dan was geweest, noemde de kapiteins-weduwe bijna hetzelfde uur, waarop Nastasja Filippovna hem dien dag in haar tuin zou hebben gezien. De zaak bleek eenvoudig een inbeelding ; Nastasja Filippovna begaf zich zelf naar de kapiteinsweduwe om zoo precies mogelijk na te vragen en was daarna zeer gerust gesteld.

Toen de vorst op den avond voor de bruiloft Nastasja Filippovna verliet, was zij zeer opgewekt; de modiste had uit Petersburg de feestkleedij gestuurd, de bruidsjapon, den hoofdtooi, enz. enz. De vorst had zelfs niet verwacht dat zij zoo onder den indruk dier kleedij zijn zou; hij zelf vond alles mooi en zijn lof maakte haar nog gelukkiger. Maar zij verpraatte zich: zij had al gehoord, dat men in de stad verontwaardigd was, en dat er werkelijk enkele overmoedigen waren, die een optocht met ketelmuziek voorbereidden, waarschijnlijk met opzettelijk gemaakte liedjes, en dat dit alles door de overige menschen vrijwel werd goedgekeurd. En nu wilde ze juist nog te meer met opgeheven hoofd voor hen staan, allen door de smaak en weelde van haar toilet verbluffen, — „laat ze dan eens schreeuwen, laat ze dan eens fluiten, als ze het wagen!" Alleen al bij de gedachte er aan schitterden haar oogen. Ze had nog in t geheim een droom, maar daar sprak ze niet van: zij had zich ingebeeld, dat Aglaja, of in elk geval een afgezant van haar ook incognito onder de menigte, in de kerk, zou zijn, zou toeschouwen en haar zien en zij bereidde er zich stil op voor.

Toen zij van den vorst afscheid nam 's avonds om elf uur, was zij nog geheel van zulke gedachten vervuld ; maar het was nog geen middernacht of Darja Alexejevna liet den vorst

Sluiten