Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berichten, dat hij „direct moest komen, dat het erg was." De vorst vond zijn bruid opgesloten in haar slaapkamer, in tranen, in wanhoop, in een hysterisch toeval; zij wilde langen tijd niet hooren naar wat men haar door de gesloten deur zei, opende ze eindelijk, liet enkel den vorst binnen, sloot de deur achter hem en viel voor hem op de knieën. (Zoo vertelde tenminste later Darja Alexejevna, die op de een of andere manier had kunnen zien.)

— Wat doe ik! Wat doe ik! Wat doe ik toch met je! riep zij uit en omklemde krampachtig zijn knieën.

De vorst bleef een vol uur bij haar zitten, wij weten niet waarover zij spraken. Darja Alexejevna vertelde, dat zij na een uur verzoend en gelukkig waren gescheiden. De vorst liet dien nacht nog een keer naar haar hooren, maar Nastasja Filippovna was al ingeslapen, 's Morgens waren al vóór zij wakker was, twee boden van den vorst bij Darja Alexejevna geweest, de derde kon dan al het bericht meenemen, dat „er thans een heele stoet modistes en friseurs uit Petersburg rondom Nastasja Filippovna bezig was, dat er van de geschiedenis van gisteren geen spoor meer over was, dat ze zoo door haar bruidstoilet in beslag werd genomen als dat enkel maar van zoo'n schoonheid was te verwachten en dat nu, op dit eigenste oogenblik, er een buitengewone beraadslaging gehouden werd, welke van haar briljanten ze namelijk dragen en hoe ze ze dragen zou ?" De vorst was geheel gerust gesteld.

Het heele hier volgende verhaal over het huwelijk is verteld door menschen, die het weten konden, op deze wijze en blijkbaar naar waarheid :

Het huwelijk was bepaald op acht uur 's avonds; reeds om zeven uur was Nastasja Filippovna gereed. Al van zes uur af begon zich een heele menigte kijkers rondom Lebedef 's villa, maar vooral bij het huis van Darja Alexejevna te verzamelen ; van zeven uur af begon ook de kerk vol te loopen. Wjera Lebedef en Kolja waren in hevigen angst om den vorst; maar ze hadden veel thuis te bedisselen; in de kamers

Sluiten