Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot bezinning gekomen en had het niet laten gebeuren!" verklaarde hij, toen hij het voorgevallene vertelde. Hij nam met Boerdovsky een ander rijtuig, dat daar toevallig stond, en begon de achtervolging, onderweg bedacht hij zich echter al omdat „het in elk geval te laat" was! „Met geweld haal je ze niet terug 1"

— En bovendien zal de vorst dat niet willen! maakte de verblufte Boerdovsky uit.

Rogoshin en Nastasja Filippovna kwamen echter in tijds; zóó was de weg afgehold. Toen ze uit het rijtuig stapten, slaagde Rogoshin er nog in, op het laatste oogenblik voor den trein een voorbijgaand meisje aan te houden, met een oude maar nette donkere mantel en een om het hoofd geknoopten foulard.

— Is u vijftig roebel voor uw mantel genoeg? Hij reikte meteen het meisje het geld. Voordat ze nog tijd had gehad tot verwonderen, en terwijl ze nog bezig was naar den zin te zoeken, had hij haar al de vijftig roebel in de handen gestopt, haar mantel en doek afgenomen en alles om schouders en hoofd van Nastasja Filippovna gehangen. Haar zoo prachtig toilet viel op, het zou in den trein de aandacht trekken en eerst later begreep het meisje waarom men haar zooveel geld voor haar oude nietswaardige plunje had gegeven.

Het gerucht over het gebeurde had buitengewoon gauw de kerk bereikt. Toen Keiler naar den vorst ging, kwamen tal van hem volmaakt onbekende typen op hem af om te informeeren. Een luid gepraat begon; een hoofdschudden, zelfs gelach; niemand verliet de kerk, allen wachtten hoe de bruidegom de tijding zou opnemen. Hij verbleekte maar hoorde het bericht stil aan, terwijl hij nauw hoorbaar zei: „Ik was al bang ; maar ik had toch niet gedacht, dat dat zou gebeurenen daarna voegde hij, na even zwijgen er aan

toe: „Overigens in haar toestand dat ligt volkomen

in de lijn der dingen." Keiler noemde later deze uitspraak „een philosophie zonder weerga." De vorst verliet de kerk, oogenschijnlijk rustig en flink; die opmerking maakten ten-

Sluiten