Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het mes opwachtte. Nu herinnerde hij zich weer zijn oogen, die toen in het donker schenen. Hij sidderde; plotseling werd hem nu de gedachte klaar, die zich hem straks had opgedrongen.

Ten deele bestond zij hierin: dat indien Rogoshin in Petersburg was, hij, al zou hij zich ook voor een tijd verbergen, tenslotte toch bij hem, bij den vorst, zou komen, met goede of met kwade bedoeling, al ware het ook als toenmaals. In elk geval, indien Rogoshin om welke reden dan ook bij hem zou moeten zijn, dan kon hij nergens anders heengaan, dan hierheen, weer naar deze zelfde gang. Hij had geen adres, dus zou hij zeer waarschijnlijk denken, dat de vorst in zijn vorige hotel weer intrek nam; hij zou ten minste hem daar trachten te vinden.... als hij hem noodig had. En hoe kon men weten of hij hem misschien niet zelfs zeer noodig had?

Zoo dacht hij en het kwam hem voor dat die gedachte zeer wel juist kon zijn. Hij zou zichzelf voor niets ter wereld rekenschap hebben gegeven, als hij zich in die gedachte had verdiept: „waarom, bijvoorbeeld, Rogoshin hem plotseling zoo noodig zou hebben en waarom het zelfs niet zou kunnen, dat ze het eindelijk samen toch nog eens werden?" Maar zwaar woog hem wat hij verder dacht: „Als het hem goed gaat, dan zal hij niet komen, hij zal eer komen wanneer het hem niet goed gaat, en het gaat hem immers zeker niet goed"...

Bij een dergelijke overtuiging zou het zeker het beste zijn om Rogoshin hier in zijn kamer af te wachten; maar het was als of hij zijn nieuwe gedachte niet verdragen kon, hij sprong op, greep zijn hoed en liep uit. Het was op de gang al bijna geheel donker: „Als hij nu eens plotseling uit dien hoek kwam en mij op de trap aanhield?" flitste het voor hem op, toen hij het bekende punt naderde. Maar niemand verscheen. Hij ging onder de poort door, het trottoir op, verwonderde zich over de dichte menschenmenigte, die zich met zonsondergang over de straat uitstortte (zooals altijd in Petersburg in de hondsdagen), en nam de richting der Gorochowaja. Vijftig pas van zijn hotel af, bij de eerste kruising,

Sluiten