Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die den vorst op het betere linkerkussen deed liggen en zich zelf, zonder zich uit te kleeden, aan den rechterkant uitstrekte, en beide handen achter zijn hoofd vouwde, — aangezien het

nu warm is, en je weet, de lucht Ik durf de ramen niet

open te zetten; wel heeft mijn moeder potten met bloemen, een massa bloemen, en ze geuren zoo heerlijk; ik had erover gedacht ze hierheen te brengen, maar Pafnoetjevna zou argwaan krijgen, want ze is nieuwsgierig.

— Die is nieuwsgierig, bevestigde de vorst.

— Dan misschien boeketten.... koopen en haar geheel onder bloemen bedekken? Maar ik geloof, vrind, dat dat treurig zou zijn, zoo in de bloemen!

— Luister vroeg de vorst, alsof hij in den war was,

alsof hij zocht wat hij eigenlijk moest vragen en terwijl hij het dadelijk weer scheen kwijt te zijn, — luister, zeg me: waarmee heb je haar ? met een mes ? Met datzelfde ?

— Met dat zelfde.

— Wacht nog! Ik wou je nog vragen, Parfen.... ik zal je nog veel vragen, over alles .... maar 't is beter als je mij van 't begin af aan vertellen wilt, van 't allereerst begin, dat ik het weet: heb je haar al vóór mijn huwelijk willen dooden, vóór het trouwen, in het kerkportaal, met het mes ? Ja of nee ?

— Ik weet niet of ik het wou of niet...., antwoordde Rogoshin droog, zelfs alsof hij over de vraag eenigszins ververwonderd was en ze niet begreep.

— Heb je het mes nooit naar Pavlovsk meegenomen ?

— Nee nooit. Dit is alles wat ik je over dat mes kan zeggen, Ljev Nikolajewitch, vervolgde hij na even stilte: — ik nam het dezen morgen uit een kast, waarin het weggesloten was, want alles heeft zich vanmorgen afgespeeld, tegen vieren. Het had aldoor bij mij in het boek gelegen .... En .... en .... er is nog iets wat mij wonderlijk voorkwam: het mes ging wel anderhalf.... of zelfs twee werschok diep .... onder de linkerborst, en al het bloed dat op het hemd vloeide was hoogstens een halve eetlepel nietsmeer ....

-— Dat, dat, dat, richtte zich de vorst eensklaps vreeselijk

Sluiten