Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voren door met ook de kleinste omstandigheden der volbrachte daad te bevestigen en op te sommen. Hij werd, onder het aannemen van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid in Siberië en hoorde zijn vonnis stug, zwijgend en „in gedachten verzonken" aan. Heel zijn geweldig vermogen, waarvan hij, vergelijkenderwijs gesproken, slechts een uiterst klein gedeelte in het eerste begin verfuifd had, kwam aan zijn broeder Semjon Semjonowitch, tot groot genoegen van dezen laatste. De oude mevrouw Rogoshin is nog in leven en schijnt zich af en toe haren lieven zoon Parfen te herinneren, hoewel niet helder: God heeft haar geest en hart er voor bewaard, dat zij de ontzetting zou kennen, die haar huis bezocht heeft.

Lebedef, Keiler, Ganja, Ptitzin en vele andere personen van ons verhaal leven nog als vroeger, zijn weinig veranderd, en wij hebben zoo goed als niets van hen te vertellen. Hippolyt stierf in een vreeselijke opwinding en nog wat vroeger dan men verwacht had, twee weken na den dood van Nastasja Filippovna. Kolja was ontzaglijk onder den indruk van het gebeurde, hij heeft zich difinitief aan zijn moeder aangesloten. Nina Alexandrovna is bang dat hij te nadenkend is voor zijn leeftijd; misschien groeit uit hem wel een praktisch mensch. Het was o.a. deels aan Kolja's bemoeienis te danken, dat het verdere lot van den vorst vastheid kreeg; hij had allang onder alle menschen, die hij den laatsten tijd had leeren kennen, een bizondere plaats aan Jevgeny Pavlowitch Radomsky toegekend, hij zocht hem als eerste op om hem over het gebeurde, voorzoover hij het wist, nauwkeurig in te lichten alsmede over den tegenwoordigen toestand van den vorst. Hij had zich niet vergist: Jevgeny Pavlowitch betoonde de warmste deelneming in het lot van den ongelukkigen „idioot" en tengevolge van zijn maatregelen werd de vorst weer in de Zwitsersche inrichting van Schneider opgenomen. Jevgeny Pavlowitch zelf, die naar het buitenland is gegaan, van plan geruimen tijd in Europa te leven, en die zich een „volmaakt overbodig mensch in Rusland" noemde,

54

Sluiten