Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijke gegevens over Dostojevsky in het December~n°. 1921, het Januari-, Februari- en Maart-n°. 1922 van

DE STEM

MAANDBLAD ONDER REDACTIE VAN DIRK COSTER EN JUST HA VELAAR

De Pers zegt over dit tijdschrift o. a.:

„... De Stem, dit fijne litteraire maandschrift.... dat van een gelukkige litteraire exclusiviteit getuigt en waarin het middelmatige geweerd wordt..."

Het Vaderland

Dit tijdschrift, dat zich van meet af aan de

spits der Nederlandsche tijdschriften heeft geplaatst ... is op weg het groote wisselkantoor van alle groot-Nederlandsche waarden te worden."

Ons Vaderland (Gent).

„... De Stem... zij klinkt helder en sympathiek." Wij zien toekomst in dit tijdschrift."

Het Nieuws v. d. Dag.

„Dit tijdschrift blijft werkelijk wat zijn titel bedoelt te zijn: een Stem, die ook in de woestijn der huidige levenstoestanden roepend wil zijn, in zooverre zij getuigt van en opkomt voor dieper, bewuster leven, en de groote levensproblemen, hetzij van maatschappelijk-socialen, hetzij van ethischen of filosofischen aard, belicht van verschillende zijden." Amh. Crt.

Prijs per jaargang f 22.50. — Afz. n°s. ƒ2.25

UITGAVE VAN:

N.V. VAN. LOGHUM SLATERUS & VISSER ARNHEM

Sluiten