is toegevoegd aan uw favorieten.

't Was maar één cent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze Serie zijn opgenomen:

2e leerjaar.

'T WAS MAAR ÉÉN CENT, door J. M. Wkstkrbrink-Wirtz.

2e druk f 0,25

DE GLAZEN KNIKKER, door J. M. Westerbrixk-Wirtz.

2e druk * 0,25

DOOR EEN GAATJE IN DE SCHUTTING, van J. L. F. de Liefde - 0,30

3e leerjaar.

VAN EEN EENZAAM, KLEIN MEISJE, door Aletta

Hoog, 2 deeltjes, 2e druk af 0,25

BRUNO VAN JOOP, door J. L. F. de Liefde, 2 deeltjes, a - 0,25

EEN STOEL VAN GOUD, door Bart v. d. Veluwe. . a - 0,30

4e leerjaar.

NIEK VAN DEN BOVENMEESTER, door W. G. vam de

Hulst, 3e druk, 2 deeltjes af 0,40

*UIT DE SCHEPPING, door M. W. Campixg, deeltje I. . - 0,40

5e leerjaar.

EEN ZOMER AAN ZEE, door J. L. F. de Liefde, 2e druk,

2 deeltjes * f 0,40

♦BRIEVEN UIT EEN VREEMD LAND, door A. Lukkiex. - 0,35

•UIT DE SCHEPPING, door M. W. Campixg, deeltje Ila - 0,35

deeltje Ilb - 0,35 deeltje III voor het Ge leerjaar ter perse.

6e leerjaar.

VAN EEN KLEINEN PAPOEA, door Aletta Hoog, met

medewerking van Jkvr. de la Bassecocr Caan . . . f 0,25

•VAN HEINDE EN VER, door'H. S. S. Kuyper .... - 0,30 EEN HOLLANDSCH MEISJE IN AMERIKA, door Aletta

Hoog " 0.45

De met * gemerkte boekjes behooren tot de „Kennis-serie".