is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouwen schonk, daaronder de afbraak van het Spinhuis (S 543). Dolen' dus de luchtige schimmetjes der spinhuisvrouwtjes nog soms rond binnen de wanden, waartusschen zij eens in den vleesche zaten opgesloten, dan kunnen zij thans zich eens amuseeren. Het nieuwe, door genieofficieren ontworpen gebouw werd 7 Dec. 1821 geopend met de opvoering van Othello. _

Deze schouwburg, die van buiten „niets sierlijks had, bestond oorspronkelijk uit een rondgaanden couloir, waaraan het balcon der dames grensde, terwijl de heeren als een troep studenten het parterre vulden. Het heet dat daar alleen staanplaatsen waren en bovendien een zwarte rok verplicht was Voor den Gouverneur-Generaal en de leden van den Raad met hunne dames was er eene loge. Een buffet behoorde met tot de inrichting; in de pauze picnickte ieder in zijn rijtuig 1). De vrouwenrollen werden nog lang door heeren gespeeld, soms in japonnen van 3 of 400 gulden. Intusschen is het niet onverklaarbaar, dat er in 1828 al sprake van was om de uitvoeringen te staken wegens het geringe aantal abonné s. er herinnering aan Ut desint namen wij in onze prentenverzameüng eene abonnementskaart van 1828 op (photo H 19).

1352. Curiositeitshalve noteeren wij, dat te Samarang ter gelegenheid van een bezoek van Commissarissen-Generaal in 1817 een liefhebberijtoneel werd opgericht, dat eene bnllante voorstelling gaf in eene „oude vervallene loots", welke de Overheid mildelijk ter ondersteuning der dramatische kunst had afgestaan. Ook is zeer karakteristiek, dat de Fransche troep, die in 1836 in den Bataviaschen schouwburg begon te spelen, de voorstelling soms afwisselde met een dansnummer, eens zelfs een dans op stelten. Dit voert ons terug tot den „dans", verbonden met „konst-, vliegwerken en illuminatien , 'uit Van der Parra's dagen en herinnert ons er aan, dat een groot gedeelte van het publiek in dergelijke kunstenmakerij een veel levendiger belang stelde dan in de fraaiste mimie

1). In 1849 is een café naast den Schouwburg gezet om te voorzien in het gemis eener koffiekamer.