is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neck in 1598 op de luit spelen om een inlandsch potentaat in goede luim te brengen; we zien Joris van Spilbergen anno 1615 in de barre Straat van Magelhaen een feestmaal geven, waarbij „een schoon accoort van veelderleij instrumenten en de musijcque van vele stemmen" de vroolijkheid temidden der ijsschotsen verhoogde; we zien Admiraal Balthasar Boit anno 1663 in de Chineesche Zee zijn Tartaarschen wapenbroeder amuseeren met het geklank van trompetten, viool en Noorschen balk (een ouderwetsch strijk- en tokkelinstruinent met vier snaren) en vooral met ,,'t dansen van ons volck, daeronder ook was de trompetter met een houten been". Geen wonder dat we in Bataviasche huizen viool, bas, basson, harp, hobo en klavecimbel, het hakkebord en het orgel en later de fortepiano aantreffen, om van Portugeesche dansmu1354. ziek (§ 969) te zwijgen. Toen Valentijn pas in Indië kwam, werd hij opgenomen in een clubje dat aan kamermuziek deed, waarin de stroeve Abraham van Riebeeck op de brombas zaagde en notaris Bolswart, wiens vergeelde papieren wij zoo dikwijls hebben doorbladerd, de luchtigste notarieele accoorden aan de fluit ontlokte. Met Van Outhoorn's dochter Susanna Agnieta, die het orgel bespeelde, gaf onze baardelooze dominé duetten, zonder dat zijn tenorgeluid haar veertienjarig hartjen ontvonkte. Hem wachtte zijne Ambonsche weduwvrouw met vier groote kinderen, zij reikte haar poezelig handjen aan Joan van Hoorn

Op Molenvliet Oost

Steht ein zierlich Gartenhauslein,

Unten zieht die Welle flüsternd.

Dat is de muziekkoepel, met „waschbak er onder, die in 1756 werd gebouwd door Georg Friedrich Kircher, een stout en toonkunstig ritmeester der burgercavalerie; wij geven er eene photo van (B 13). Kircher moet daar een orkest hebben

gedirigeerd,

Dilettanten, glücklich Völklein,

Denn sie würzen den Genusz sich Durch die gegenseit'gen Fehler,