Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENKELE AFKORTINGEN

W. Weekblad van het Recht.

N. J. Nederlandsche Jurisprudentie.

N. J. B. Nederlandsch Juristenblad.

W. P. N. R. Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie.

Noordziek Mr. J. J. F. Noordziek, Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der S. G. over het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek (1867—1880).

Voorduin Mr. J. C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken (1837).

Fenet P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil (1827).

LocrÉ L,ocrë, La législation civile, commerciale et criminelle de la France (1827—'32).

Diephuis Mr. G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt 2e druk (1885—1890).

Opzoomer Mr. C. W. Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek verklaard,

2e of ie druk (1865—1887). Opzoomer-Grünebaum, hetzelfde werk, deel I—III, 3e druk, bewerkt

door Mrs. A. Grünetsaum, N. de Benedetty en J.

goudeket azn. (1911—1912). Hofmann Dr. L. C. Hofmann, Het Nederlandsch verbintenissenrecht, 3e druk, (1933)-

Land-Lohman Mr. N. K. F. Land, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, deel IV, 2e druk, bewerkt door Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman (1907).

Suyung Mr. J. Ph. Suveing, Inleiding tot het Burgerlijk Recht, (1918 e. v.).

Planioi, M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, <f druk (1923—'24).

Plamol-Ripert M. Planioi, et G. Ripert. Traité pratique de droit

civil francais (1925—1934). R. M. Rechtsgeleerd Magazijn.

Baudry-Lacantinerie-Barde. G. Baudry Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, XII—XV, Lesobligations par L. Barde (3e druk), (1906—1908).

Asser-LImburg. Mr. C. Asser, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, deel III, Verbintenissenrecht, ie druk, voortgezet door Mr. J. Limburg (1905).

Asser-van Goudoever. Hetzelfde werk, 2" druk, bewerkt door Mr. H. van Goudoever.

Josserand. L. Josserand, Cours de droit civil positif Fransais, 1930 e.v. Hoetink Mr. H. R. HoeTink, Arresten over Burgerlijk Recht, vierde druk, 1933.

Sluiten