Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eens en vooral zij ter toelichting op de volgende bladzijden verwezen naar de bekende handboeken van Opzoomer, Diephuis, Land, Asser-van Goudoever, Suyling en Hofmann. Men vindt de hierna behandelde onderwerpen, meer of minder uitvoerig, ook door deze schrijvers besproken. Met behulp van hun registers en inhoudsopgaven zijn zij ook gemakkelijk te raadplegen. Doorloopende verwijzing naar deze werken scheen daarom overbodig. Waar zij in de noten vermeld worden, geschiedt dit om op de daar aangehaalde passage bijzonder de aandacht te vestigen. Overigens zijn in de noten van de wetenschappelijke litteratuur dié werken vermeld, welke het meest geschikt schenen om den Nederlandschen lezer door uitvoeriger bespreking van het besproken onderwerp voor te lichten. Bijna steeds zal men in die aangehaalde boeken of opstellen tevens verdere opgaven van literatuur en rechtspraak aantreffen, welke hem, die zich verder in de besproken kwesties mocht willen verdiepen, den weg kunnen wijzen.

Sluiten