Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het denkbeeld, daarin de neerslag van eeuwige waarheden te zien, is ons vreemd geworden. Niettemin is het derde boek het minst gewijzigde deel van ons B. W. In het algemeen is het doelmatig gebleken en soepel genoeg, om ook aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden te voldoen. Het onderging' sedert zijn invoering dan ook slechts één groote wijziging, de uitvoerige regeling der arbeidsovereenkomst. Juist op dit punt hadden de maatschappelijke verhoudingen in den loop der 19e eeuw te groote veranderingen ondergaan en eischte het rechtsgevoel een regeling, die den arbeider beter bescherming gaf. Overigens heeft de behoefte aan maatschappelijke ordening veelal den publiekrechtelijken weg ingeslagen1, al komen in die wetgeving ook vaak bepalingen voor, die, rechtstreeks of indirect, op het verbintenissenrecht inwerken.

ïMen denke aan de wet op het levensverzekeringsbedrijf; de geldschieterswet; de verschillende huurwetten, die tijdens en na den grooten oorlog golden, e. d.

Sluiten