Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

§ 82. In alle overmachts theorieën spelen een rol de begrippen „schuld'' en „risico" 99

„ 83 Wat is „schuld"? 100

„ 84. Wat is „risico"? I03

85. De overmachtsvraag nader gesteld 104

" 86. Opheffing van den plicht tot praesteeren, grondslag

art. 1480 I05

„ 87. De gevallen van art. 1480 i°6

„ 88. Vervolg van § 87 I09

„ 89. Conclusie t. a. v. verbintenissen om een zekere en bepaalde zaak te geven; eerste eisch: onmogelijkheid 110

„ 90. Bij genus-schulden 111

„ 91. Bij verbintenissen om te doen 111

„ 92. Tweede eisch; afwezigheid van schuld. . . . . . 113

" 9V Derde eisch: niet voor risico van den debiteur . .114 "„ 94! Aansprakelijkheid voor personeel en werktuigen. . 116 ,' 95. Contractueele uitbreiding of inkrimping van het

contractueele risico

„ 96. Bewijs van overmacht 110

„ 97. De rechtspraak betreffende overmacht 119

, 98. Gevolgen van overmacht • • I23

" 99. Invloed van overmacht op de verplichtingen der tegenpartij uit eenzijdige en toevallig wederkeerige

contracten 12

„ 100. Bij wederkeerige overeenkomsten 127

Overmacht bij verbintenissen uit de wet.

„ 101. In het algemeen dezelfde regels. ■ • • I29

'„ 102. Bij onrechtmatige daad gaat zij vaak op m de vraag

der onrechtmatigheia I29

„ 103. Vervolg van 102 I3I

„ 104. Het risicobeginsel in deze gevallen 132

„ 105. Vervolg van 104 I33

„ 106. Vervolg van 104 en 105 I35

HOOFDSTUK VIII. — Het te niet gaan van

verbintenissen.

107. Overzicht van den inhoud van titel IV van het derde

boek B. W. Is art. 1417 onvolledig? ..... 130

I. Betaling.

„ 108. Wat is betaling. . . , I38

109. Wie mag of moet betalen: • I3Ö

Sluiten