Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI

TOEN hij zich den volgenden dag tegen twaalf uut bij Direktor Sturm aanmeldde, scheurde deze juist het antwoord-telegram van de firma Gleichmann uit Stuttgart open. Het luidde: „Onder voorwaarde dat nog geheel in onbedorven staat nemen wij tent tegen halven origineelen verkoopsprijs."

Rambaldo vroeg het telegram onder zijn berusting te mogen houden en legde het bij de vanmorgen verzamelde schuldgegevens, welke fiscus, spoorwegen en gemeentediensten hem gul verstrekt hadden. In zijn portefeuille begonnen zich de paperassen „Affaire Qrcus Sturm" reeds te vermeerderen.

„Laat het aan de crediteuren kijken," raadde Gottfried Sturm hem bitter - zonder te willen toegeven, dat het telegram hem zelf verrast had.

„Die krijgen het nog wel te zien, als het oogenblik ervoor gekomen is," antwoordde Rambaldo, die met zijn eerste troeven spaarzaam wilde omgaan.

Gottfried Sturm gaf hem vrij spel. De gisteren bij de schuldeischers behaalde overwinning (bij het zien van de verklaring had de circusdirecteur zonder begrijpen het hoofd geschud) en nu weer dit langs telegrafischen weg verkregen succes overtuigden hem ervan, dat men dezen jongen Napohtaan z'n weg maar moest laten gaan. Zelf had hij gisteren, in een laatste

Sluiten