Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor uw tuin, een trouwe speelmakker voor uw kinderen 1 Let alleen op zijn oog-opslag... quanto simpatico, Signore! Wie biedt er? Vijfhonderd en één lire geboden door dien meneer, die al een touw van één lira in zijn zak heeft om hem mee te nemen! Halt! Vijfhonderden-tien geboden daar achteraan. Vijfhonderd-en-twintig. .. en dertig... hou je ooren dicht, langoor, of je wordt nog verwaand... en vijftig..."

Kooper werd enkele minuten later een Napolitaansche dame, die rood van verontwaardiging en opwinding was geworden door het lange opbieden tegen een ongalanten vreemdeling, die haar het dier niet gunnen wilde. Dertienhonderd hre. Napels' eer was gered. De dame grabbelde in haar taschje, kwam naar voren om haar naam en adres op te geven. Alsof signor Mangia-tutto thans echter pas alles begreep, trachtte hij tusschen het pubhek een goed heenkomen te vinden. „Houd hem!" riep de dame zenuwachtig en het geld uit haar taschje vallen; van de plek waar zij eerst gestaan had, kwam een kindermeisje aanhollen om mee op de ezelvangst te gaan; het daarbij blijkbaar verlaten achtergebleven kind, waarvoor het kostbare stuk speelgoed bestemd was, begon vertwijfeld te schreien. Het werd door het pubhek getroost, over de schouders getild en onder een hoera-tje op het ezeltje gezet.

Daarna kwamen de werkpaarden aan bod. Het waren goed onderhouden dieren, maar enkele hadden reeds een langen staat van dienst achter den rug. Een wagenverhuurder schreeuwde, dat hij er zes wilde nemen, mits hij ze mocht komen uitzoeken. Men het hem daarvoor zes minuten tijd. Hij deed met verbluffende zekerheid een voodoopige keuze, bekeek daarna deze dieren, bevoelde en beklopte ze als om te hooren, of

Sluiten