Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpen. Carducci wilde vanavond nog gaan biechten om God's Toom van zich af te wentelen indien dat nog mogehjk was. Carducci zou nog dezen avond de gelofte doen, het geld, dat bij den curator voor hem gereed lag, tot op den laatsten soldo voor de Christelijke werken der Misericordia af te staan...

Rambaldo nam een taxi en het zich regelrecht naar het drcusveld rijden.

Daar ontving hen een somber, angstaanjagend gebrul. Alles was reeds duister; men bleek echter nog wakker te zijn: het duister was slechts aan een maatregel van den electriciteitsdienst te danken, die driemaal aaneen vergeefs z'n rekening gepresenteerd had...

Op het felle licht der in het donker voorthobbelende automobiel kwamen er een paar oppassers naar buiten. Reeds aan de wijze waarop Rambaldo uit de taxi sprong en naar Saul vroeg, zagen de mannen, dat God zich op de een of andere wijze over hen ontfermd had, maar zij konden nog niet vermoeden, dat Hij werkehjk het Wonder had doen gebeuren waarop zij gebouwd hadden, met den inzet van hun luttele spaarduitjes.

Later, om Saul en Rambaldo geschaard, hoorden zij stil en zonder een enkele tosschenwerping te maken het gansche relaas over hun redding aan.

Aan het slotvroeg de temmer slechts: „Hoe heet hij?"

„Jeffries McCann."

„Jeffries," herhaalden de mannen en keken elkaar aan. „Jeffries uit Buffalo."

Rambaldo voelde zich teleurgesteld en wist zelf niet goed waarom. Hij verwonderde zich nog eens over de kalmte en rust dezer mannen uit het noorden. Waren zij dan niet verheugd?

Sluiten