Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe succesvol ook, nooit het allerdiepste in hem zouden kunnen bevredigen.

Nu, als hij Grazia maar had. Grazia zou hem Amerika en oerwoud tegehjk zijn.

Madame Sylvia kwam er ook nog bij, in gezelschap van kapitein Olavson, den treurigen Zweed. Jeffries zag slechts de temster, die zijn begeerigen, verliefden bhk koket meesmuilend beantwoordde. Het was besloten, dat madame Sylvia ook mee naar Tennessee zou gaan; Jeffries had zijn fantasie ook voor haar reeds in werking gesteld: zij zou in een droomerig stok optreden als Panterkoningin; zij zou heerscheres over het oerwoud zijn en een tooverdrank voor haar panters bereiden; er moest een verdoovend middel in zijn, zoodat de panters zich te slapen legden nadat zij gedronken hadden, en zij zou zelf ook gaan slapen, met het hoofd op haar lievelingsdier. Regie: Jeffries McCann.

„M'n lievelingsdier, dat ben jij," had ze hem gisteren gezegd, toen hij zijn plannen voor haar ontvouwde, en haar Sphynxenbhk had de rest gedaan om Jeffries hopeloos van de kook te brengen... hij was thans een verloren man.

De Grieksche boot meerde eindehjk aan de kaai, en na de douane, de polide en den dokter kon Jeffries zich met zijn gevolg aan boord begeven. De kapitein ontving het gezelschap met gematigd enthousiasme: hij had juist een mededeeling gekregen, welke hem nog zwaar op de maag drukte, Hij had den loods het radio-telegram laten kijken, omdat hij nieuwsgierig geweest was, wat voor levende waar er toch wel in die zestig kisten kon zitten. De loods had daarop gezegd, dat het volgens hem slechts de zestig uitgehongerde

Sluiten