Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwenscht en er naar gehunkerd om eindehjk van die plaag vedost te zijn - nu bij het afscheid echter sloten ze de dieren weer in het hart, en in hun kelen steeg iets als een onverwachte ontroering omhoog, een mededoogen met het onzekere lot, dat de zesdg daar aan den overkant van den oceaan weer tegemoet gingen.

„Ewiva i leoni 111 Ewiva Saul 111 Ewiva Jeffries I!!" brulden ze, toen het schip reeds tusschen de pieren doorvoer. Ze zwaaiden tenslotte nog slechts met hoeden en zakdoeken: hun kelen waren al heesch.

Toen dan echter de taxi met Rambaldo en zijn beide dames door het hek naar buiten reed, schreeuwde de menigte, die hem herkende, eensklaps met hernieuwde geestdrift:

„Ewiva Rambaldo Fittipaldi!!! Ewiva il nostro paglietta!!!"

Toen stroomden groote tranen over Rambaldo's wangen; door een dichten nevel staarde hij in de mooie, groote kinderoogen van Grazia. Zij keken elkaar aan, en in hun blik vonden zij de ontsluierde waarheid en de eeuwigheid.

Gi-gi dankte uit hun naam: met de kleine, zwarte oude mannetjes-handen over het portier hangend, ontblootte hij boosaardig grijnzend zijn tanden.

En mama Guerra, die zich van dit onbehoorhjke gedrag van Gi-gi niets bewust was, keek verlegen glimlachend uit het taxi-venster en knikte als een waardige moeder-regentes het juichende volk toe.

Sluiten