Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1&

De taak, die wij ons met het schrijven van dit opstel hebben voor oogen gesteld, is thans ten einde. De geduldige lezer, die het geheel heeft gevolgd, zal met ons wel tot deze slotsom zijn gekomen: „In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen WahrheMi" Toch hopen we, dat deze bloemlezing hem niet geheel en al onwelgevallig moge zijn. Het hoofddoel ervan is geweest, om hen, die door hun werkzaamheden in de binnenlanden van ons wonderschoon Insulinde zoo ruimschoots in de gelegenheid zijn omtrent het hier ter sprake gebrachte onderwerp nauwkeurige en volledige inlichtingen te verschaffen, maar die Verstoken zijn van de noodige litteratuur, eenigszins te oriënteeren, opdat zij daarin aanleiding zullen vinden, mede te helpen, om het vele raadselachtige, dat de „bezoarsteenen; moestika's en goeliga's'' nog aankleeft, tot klaarheid te brengen, opdat de „Rariteiten" van onzen genialen Rumphius eenmaal tot goedgekende „Realiteiten" zullen worden.

Sluiten