Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

slechts als waardevolle exportartikelen beschouwd

(27) . De bezoar bij Chineezen een bestanddeel v. bepaalde mediSche recepten (28). De koe-bezoar

(28) . De bezoar een bestanddeel v. d. Chineesche inblaaspoeders tegen keel-diphtheritis (28).

§ 7 De Duitsche-, de minerale', en de tricho-bezoar ... 29—31 De Duitsche bezoar (30). De minerale bezoar (30). Trico-bezoar's of haarballen (31).

§ 8 Vervalschingen en keuring v, bezoar's 31—34

Vervalschingen v. bezoar's (31). De bezoar v. Goa (32). Keurmiddelen (32).

§ 9 Bezoardica of bezoarachtige middelen 34—37

Lijst v. werkelijke of pseudo-concrementen en fossielen als bezoardica (34). De bezoar-steenen en de daaraan in het Oosten toegedichte eigenschappen pasten bij hun intrede in Europa geheel in het toen aldaar heerschend medisch-systeem (35). Na de 17 eeuw verdween in Europa het bezoar-geloof (36). Maar in Turkije en de Oostersche landen nog actueel (37).

§ 10 Moestika's en goeliga's 37—40

Moestika's en goeliga's vaak ten onrechte met bezoarsteenen op een lijn gesteld (37). Rumphius rekent de bezoar's niet tot de moestika's (38). Hij noemt als goeliga's alleen de stekelvarken-bezoar en de apen-bezoar (38). Verschil tusschen moestika's en goeliga's volgens Rumphius (38). Deze namen vaak dooreen genoemd (39). Moestika's kunnen overal voorkomen (39). Rumphius', Amboinsche Rariteitkamer aangaande deze vormingen de eenige kenbron (39). Oordeel v. Prof. Wichmann over dit werk (40).

§ 11 De menschen-moestika 40__41

Bericht v. Rumphius daarover (40). Volgens de natuurphilosophie der nog animistisch denkende Indonesiërs is de moestika de concentratie v. „levenskracht*' in het lichaam v. mensch of dier (41). De moestika kan als krachtsbron ten eigen nutte worden aangewend (41).

Sluiten