Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Eilijenowe. We zullen nog een jaartje moeten wachten voordat we naar Erets-Jisroel gaan (bukt zich dieper). Wat ga jij nou doen? Ga jij huilen op Seideravond? Kom, ik steek de lamp aan en ik ga den boel klaar zetten. We zullen samen het Paaschfeest vieren.

(Terwijl hij de lamp aansteekt, klinkt in eens luid de winkelbel. De oude man schrikt op met driftig gebaar, zet haastig het glas op de lamp. Naar de deur, steekt het hoofd de gang in, pratend naar iemand die aan het einde van de gang in den winkel staat.) Wie is daar? (luistert). Ik kan jou niet verstaan . . . spreek luider . . . spreek harder. . . (luistert) Wat wou jij. . . wou jij knoopen hebben? Kom jij om knoopen? Ik verkoop vanavond geen knoopen. . . 'k verkoop vanavond niemendal (luistert). Omdat ik feest heb, versta je? . . . (luistert). Wat voor feest dat gaat jou niet aan. 'k Wil met rust gelaten worden (luistert woedend). Is dat mijn zaak of is dat jou zaak. . . Wou jij mij hier komen treiteren? Deur wel op slot, deur niet op slot, ik verkoop vanavond niet. . . Goeienavond, en trek de deur achter je dicht. (Relgeklingel en slag van de deur).

(Hij sloft naar de bedstee, steekt hoofd tusschen de gordijnen). Die meid van Lemmers om knoopen. Die wou weten waarom of ik mijn deur niet dicht hield als ik niet verkoop. Als ik haar vertel dat we van nacht onze deur niet mogen sluiten voor den Messias, dan hebben ze nog weer wat om ons uit te lachen. Dan kunnen ze het mij morgen weer naschreeuwen op straat. Als ze me van avond maar met rust laten. Blijf nou rustig, moeder. Kijk, ik leg het gordijn zoo over den stoel. Goed zoo? En ik ga daar zitten aan tafel, recht

Sluiten