Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwen provincialen weg, al is deze prachtige asphaltweg — de Groene Kruisweg genaamd — nog niet geheel voltooid, wederom toeneming van het gewone wagen-, auto- en rijwielverkeer sterk merkbaar. Van Rotterdam (Charlois) zal deze 23 K.M. lange weg langs Rhoon en Poortugaal naar Hoogvliet in aansluiting aan het reeds eerder voltooide gedeelte, van Spijkenisse over Geervliet tot aan het Voornschekanaal, dat reeds in gebruik is, in dit jaar over Zwartewaal en Vierpolders tot Den Briel doorgetrokken worden. Eene behoorlijke aansluiting van dezen aan den Schulpweg te Charlois eindigenden weg aan bestaande Rotterdamsche hoofdwegen, is alsnog niet in uitvoering genomen.

Vooral voor het vervoer van tuin- en landbouwproducten naar het havenkwartier en de veilinggebouwen van Rotterdam, zal deze weg van groote beteekenis en nut zijn en tevens zal op het eiland Voorne een der schoonste begroeide duingebieden van ons land met een merkwaardige flora en fauna, waarin de mooie badplaatsen Rockanje en Oostvoorne liggen, gemakkelijker bereikbaar zijn. Voorne is door dezen weg met recht uit zijn isolement verlost.

De propaganda, die in de laatste jaren voor het bezoeken van deze twee badplaatsen gevoerd werd, heeft er ook veel toe bijgedragen, dat deze vruchtbare landbouwstreek met hare stille dorpen, waarvan men vroeger bij het vluchtig doorrijden slechts een glimp opving, thans meer bezocht wordt om van het typische landelijk schoone, van de rustige harmonie en van de weldoende kalmte dezer rustieke omgeving, beter te genieten.

Padvinders, rijwiel- en wandelclubs komen hier meer en meer. Het jongere geslacht vlucht veel meer dan vroeger tot de natuur, waar niet alleen schoonheid, maar ook ontspanning te vinden is en waar rust en stilte heerschen en dat alles is hier, onder den rook van de drukke havenstad Rotterdam, volop te genieten.

Het welvarende eiland IJselmonde, vooral speciaal het westelijk gedeelte, leent zich daarvoor dan ook uitstekend. Men vindt hier prachtig polderland, met weiden die meestal een kleur van groen vertoonen, zoo mooi als men nergens schooner vindt, en welige akkers met golvend goudgeel graan, afgewisseld door andere gewassen. De polders zijn doorgaans gescheiden door leuke smalle wegen, doch ook door tal van bedijkingen, waarvan die, welke hoofdver-

Sluiten