Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERNIS, HOOGVLIET, POORTUGAAL EN RHOON, ALSMEDE VERDWENEN EN BESTAANDE MERKWAARDIGHEDEN IN HET WESTELIJK GEDEELTE VAN HET EILAND IJSELMONDE.

WESTELIJK IJSELMONDE.

Het westelijk gedeelte van het eiland IJselmonde, dat ten noorden begrensd wordt door de Nieuwe Maas, ten westen en zuiden door de Oude Maas en ten oosten door het boezemwater den Ouden Koedood, hetwelk bijna geheel, van noord tot zuid dwars door het eiland loopt, heette in vroegere eeuwen Putten over de Maze.

Het vormde een deel der aloude heerlijkheid Putten, welke bekend stond als een der oudste heerlijkheden van Holland.

Deze was toen verdeeld in Putten binnen den Ringdijk, in Putten buiten den Ringdijk, in Putten over de Plaat Flakkee en in Putten over de Maze.

De voornaamste plaats van het eigenlijke Putten, zooals het binnen den Ringdijk gelegen gedeelte werd genoemd, was Geervliet, waar het groote en voorname „Hof van Putten" gelegen was en waar de heeren van Putten resideerden en leefden als onafhankelijke kleine vorsten.

De heeren van Putten waren machtige edelen, die de graven van Holland veelal in alles bijstonden. Zij waren in hoog aanzien.

De eerste heer van Putten, die in 1229 in de oorkonden voorkomt, is Nicolaas I; de laatste heer van Putten en Strijen was Jacob van Gaesbeek, die in 1459 stierf.

Zooals beweerd wordt, zou Jacob van Gaesbeek zijn heerlijkheden Putten en Strijen verkwanseld hebben aan Filips van Bourgondië, graaf van Holland, die na den dood van Jacob van Gaesbeek de genoemde heerlijkheden nog bij zijn leven overgaf aan zyn zoon Karei, graaf van Charolois, den in de geschiedenis bekenden Karei den Stouten. Bij

Sluiten