Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERNIS.

Bij de nu volgende bespreking van de gemeenten, die in het westelijk deel van het eiland IJselmonde en wel bewesten het boezemwater de Oude Koedood liggen, zijn de gevolgde wegen op de hiernevens gaande kaart in donkere lijnen aangegeven. Zij voeren van het beginpunt van onzen tocht door dit welvarende gewest naar de vier eveneens

met donkere lijnen onderstreepte plaatsen en weer terug naar het uitgangspunt. (Afb. 2).

De tocht wordt aangevangen aan de westzijde van de Waalhaven bij de Heijschesluis, daar waar het electrisch gemaal van de gemeente Rotterdam „Jan Barendregt Czn." in de bemaling van het boezemwater den Ouden Koedood voorziet. Dit gemaal zal binnenkort komen te vervallen en, volgens een overeenkomst met het waterschap de Koedood, vervangen worden door een nieuw modern ingericht electrisch gemaal, dat l]/2 K.M. verder in zuidelijke richting is geplaatst en bij in gebruikneming het water uit den Koedood niet meer in de Heijschehaven, doch door middel van persbuizen van 1 M. middellijn in de Waalhaven zal loozen.

Door de verplaatsing van het sedert jaren aan de Heijschesluis gevestigde oude gemaal, zal het noordelijk gedeelte van den Ouden Koedood over circa \x/2 K.M. tot dijkshoogte worden volgespoten, waardoor alweer een groot brok prachtig natuurschoon, waarvan vooral in vroegere tijden volop en ongestoord genoten kon worden, zal verdwijnen.

Daar het echter in het voornemen ligt der gemeente Rhoon om als werkobject voor de werkloozen den geheelen Koedood te verbreeden en te verdiepen, bestaat de vrees, dat het dan nog bestaan blijvende gedeelte, helaas ook spoedig van karakter zal veranderen.

In mijn boekje: Het voormalige Charlois en Katendrecht — Maart 1933 —, heb ik naast eenige afbeeldingen, dit boezemwater met zijn aangrenzend, prachtig moerasgebied, vol schoonheid en natuurgenot, beschreven, waarnaar ik meen te mogen verwijzen.

Wij gaan nu van de Heijschesluis in westelijke richting, dus in die van het dorp Pernis.

Sluiten