Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haven vol met sloepen -en schokkers lag en dat er meer dan twintig, vaartuigen ter zeevischvangst uitvoeren.

Daarnaast waren er nog vele kleine visschersvaartuigen, die hun bedrijf nabij de zeestranden, in de wijde zeegaten en op de breede stroomen of groote rivieren uitoefenden, terwijl er even bewesten de haven van Pernis, een der grootste zalmzegenvisscherijen gelegen was, „OranjeNassau" genaamd, welke allen het bedrijf met afwisselend succes vele jaren hebben volgehouden.

Opmerkelijk is het, dat de Pernissers zich nooit op de haringvisscherij hebben toegelegd. De beug- of hoekwantvisscherij met de bekende Pernissersloepen was hun ideaal en verschafte hun een zekere vermaardheid. Men vischte o.m. op kabeljauw, schelvisch, rog, leng en heilbot.

De Pernissers stonden als stoere, onverschrokken en ervaren visschers bekend, zelfs zoo, dat elders gevestigde reederijen meermalen de equipage voor hunne schepen te Pernis aanmonsterden.

In welken tijd men te Pernis met de zeevisscherij, die voorafgegaan werd door de z.g. kleine visscherij, is begonnen, is mij niet mogen gelukken definitief vast te kunnen stellen, daar ik hoegenaamd noch in de plaatselijke archieven, noch in bibliotheken eenige lectuur kon verkrijgen, welke mij daaromtrent licht kon verschaffen. Vrij zeker is het, dat reeds in de 18e eeuw, toen Pernis een meer zelfstandige gemeente was geworden, de beugvischerij werd uitgeoefend.

In 1919 is het zeevisscherijbedrijf te Pernis geheel stopgezet en behoort nu, nadat de vier laatste stalen sloepen naar Maassluis verkocht werden en aldaar nog enkele jaren voor Maassluissche rekening de beugvisscherij hebben voortgezet, reeds enkele jaren tot het verleden.

In 1918, dus even daarvoor, is ook de zalmvisscherij ,,Oranje-Nassau", welke in 1862 opgericht was en wegens geringe vangst geen loonend bedrijf meer kon opleveren, opgeheven en is de kust-, rivier- en binnenvisscherij door allerlei omstandigheden, zoo goed als geheel te gronde gegaan.

Slechts enkele visschers oefenen heden ten dage die visscherij nog uit. Een der oorzaken, die het opheffen der visscherij hebben bespoedigd, was dat men te Pernis geen behoorlijk ervaren bemanning meer kon aanmonsteren. Het jonge volk, dat de toekomstige visschers moest opleveren,

Sluiten