Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoeglyker is om te bewandelen, dan de moderne, strakke verkeerswegen, die veelal voor den voetganger saai en vervelend zijn, over in den Platten Molendijk, welke na een x/i K.M. omhoog gaat en aansluit op den Noordzjjdschedijk, die de voortzetting is van den Oud Engelandschedijk en tot de beringing door den ouden rivierdijk behoort.

Op de plaats waar de Noordzijdschedijk een scherpe S-bocht maakt, ligt aan het met het beloop van den hoogen dijk medegaand onderpad, een groep van drie boerderijtjes, die in volgorde gemerkt zijn met A. No. 14, A-15 en A-17.

Deze kleine hoeven, eveneens eigendom van de gemeente Rotterdam, worden bewoond door de pachters H. den Ouden, C. Molenaar en P. Kruithof. (Afb. 15, 16 en 17).

De eerste is, niettegenstaande de beknopte afmetingen, een zuiver type van de Zuid-Hollandsche hoeve, waarvan de T-vorm goed te onderscheiden is.

Het woonhuis is met den zijgevel, die als puntgevel is gebouwd en waaraan de schuur met de groote inrijdeuren grenst, langs den weg geplaatst, terwijl een kleine voorhof voor den voorgevel door een hekwerk van den weg wordt afgesloten. Bijzonder fraai en harmonieus is de toepassing van de oude, kleurige IJselsteen aan de gevels, het houtwerk aan kozijnen en blinden en het mooie riet als dakbedekking van het geheel. Het groote rieten schuurdak, dat op een gelukkige wijze aan het lager liggende woonhuisdak aansluit, wordt door de hooge inrijdeuren op sierlijke wijze onderbroken en is als gedeeltelijke dakverhooging op vloeiende wijze daaromheen gewerkt.

De zadeldaken worden aan den nok door gebogen roode vorstpannen afgesloten en bekroond door slanke schoorsteenen, die het contour van het geheel verfijnen, De oude voorgevel heeft boven de vensters en de toegangsdeur rondbogen van gekleurde steen met terugliggende hoogvelden. Het interieur van dit gedoe is vanzelf ook beknopt, doch beantwoordt aan de eischen van een 17e eeuwsche hofstede. Een bruin-roodgeverfde eikenhouten wenteltrap die zoowel toegang tot de opkamer als tot den zolder geeft, is een der belangrijkste binnendetails.

Direct aan den voorhof der besproken boerderij grenst het woonhuis van het lage boerderijtje A. No. 15. De afbeelding daarvan is genomen van den aangrenzenden hoogen dijk, waardoor de schilderachtige ligging in een bocht van het onderpad beter tot haar recht kwam. Het boerderijtje,

Sluiten