Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ambachtshuis van de heerlijkheid „Lokhorsterland", en werd eerst als tol- en veerhuis gebruikt en daarna tot boerderijverbouwd, waardoor het geheel tot onherkenbaar wordens toe is bedorven.

Het woonhuis, dat door een leelijk mansardedak wordt afgedekt, en nog steeds als „Het Heerenhuis" bekend staat, dateert, wat het oudste gedeelte betreft, uit 1664 en heeft aan de noordzijde nog enkele details die daarop wijzen, terwijl eenige zware zandsteenen banden en dichtgemetselde oude ronde vensters dat gevelvlak onderbreken.

De schuur, welke ver beneden de dijkskruin ligt en van jongeren datum is, is van zeer groote afmeting zonder veel aantrekkelijks. Het riviergezicht dat men van deze plaats af in stille verlatenheid geniet, is boeiend en wordt door het grootsch verschiet van de tegenover gelegen eilanden Putten, de Welplaat en Rozenburg nog verhoogd. Stroomopwaarts zien wij de brug over de Oude Maas, welke Hoogvliet met Spijkenisse verbindt en het zijn vooral de twee nieuwe, machtige heftorens van de hefbrug, die in deze landelijke omgeving wel imponeeren, doch ook wat vreemd aandoen.

Wanneer wij nu weer langs denzelfden dijk naar het bebouwde gedeelte van Hoogvliet teruggekeerd zijn, gaan wij het dorpscentrum bekijken, daar waar de eigenlijke Dorpsstraat een aanvang neemt.

Het dorp, dat in een officieel stuk van 1357 „Oedenvliet" naar Oeda of Oda, de jongste dochter van Nicolaas III van Putten is genoemd, kreeg in het begin der 17e eeuw den naam Hoogvliet, waarschijnlijk tengevolge van het verhoogen der watermolens van het Gemeeneland van Poortugaal, door welke dit waterschap in de Oude Maas uitwatert en waarvan de sluis in 1622 midden in het dorp is aangebracht.

In het begin der vorige eeuw hebben ook nog enkele visschersschuiten uit Hoogvliet ter zeevischvangst gevaren, wat op eenige binnenvisschersvaartuigen na, niet lang stand heeft gehouden. Een scheepstimmerwerf je, dat tijdens de uitoefening van het zeevisschersbedrijf kon bestaan, ging met het verdwijnen daarvan, spoedig te gronde.

Het tegenwoordige dijkdorp, dat met het nabijgelegen Pernis één burgemeester heeft, is lang niet zoo aan moderniseering en verandering onderhevig geweest, als haar zustergemeente.

Aan de smalle Dorpsstraat vindt men nog verscheidene

Sluiten