Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

torentje met zijn slanke spits, heeft het geheel meer aanzien gegeven. Voor dien tijd bezat het kerkje slechts een dakruiter. In den toren bevindt zich de leeHjke vierkante toegang tot de kerkruimte, welke ruimte alhoewel klein, rustig en aantrekkelijk is. Tijdens de restauratie is een nieuw houten plafond gelegd, dat helaas het oude tongewelf aan het gezicht onttrokken heeft. Tegenover den hoofdingang ligt de aardig versierde preekstoel, aan weerszijden geflankeerd door uit 1663 dateerende houten wetborden. Dit alles teekent zich met de aangrenzende betimmering van het doophek fraai af tegen den wit-gestukadoorden sluitgevel. Een tegen den torenmuur aangebrachte kleine galerij waarop zich het orgel bevindt, geeft ook aan die zijde een bekoorlijke aankleeding.

Aan de westzijde van het dorp ligt het langgestrekte eiland Meeuwenplaat, dat omspoeld wordt door de Oude Maas, het Poortugaalsche- en het Hoogvlietschegat. Het bestaat uit de polders Meeuw-, Zalm-, Elft- en Oostplaat, die eerst in het begin der 19e eeuw omdijkt zijn geworden.

De verbinding tusschen het dorp Hoogvliet met het in 1849 tot stand gebrachte pontveer op Spijkenisse is een voortzetting van den verkeersweg, die met een brug over het Poortugaalschegat dwars over dit eiland loopt en tot ongeveer 1900 de Veerweg of ook wel Laan genoemd werd. In 1900—1904 werd deze Veerweg door den verhoogden Rijkstoegangweg — die nu een deel uitmaakt van den nieuwen Groenen Kruisweg — vervangen als toegang tot de toen gebouwde groote brug over de Oude Maas. Van deze brug, die twee vruchtbare deelen van onze provincie vereenigt, welke lang gescheiden waren en slechts door een pontveer verbinding hadden, is, sedert 1933, het draaibaar gedeelte in een hefbrug veranderd, ten behoeve van het groot scheepvaartverkeer van Dordrecht.

Ten zuiden van de brug was vroeger de Hoogvlietsche Staats-zalmzegenvisscherij „Klein Profijt II" gevestigd, die in 1874 tot stand kwam en vrijwel gelijktijdig met de Oranje-Nassau te Pernis opgeheven werd.

Het eiland de Meeuwenplaat, dat slechts met enkele boerderijen is bebouwd, behoort voor de eene helft tot Hoogvliet en voor de andere helft tot Poortugaal. Het ingedijkte polderland is schitterend omgeven door griendgewas, waar langs de mooi beplante kaden zich uitstrekken.

Na het centrum van Hoogvliet besproken te hebben,

Sluiten