Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoedelijk uit later tijd en was de beganegrond, die hoog boven het omliggende terrein lag, bereikbaar door steenen buitentrappen, vóór de toegangen aangebracht.

Dit jachthuis is na 1650 o.a. bewoond door de families Van Driel, Hoogewerff, Vermaat en andere, totdat het in 1866 werd verkocht aan J. de Koning, die het in 't volgende jaar liet afbreken. (Afb. 23).

De teekening van nevensgaande afbeelding van het jachthuis van de graven van Egmond, welke naar zeer oppervlakkige schetsen van wijlen den heer A. van der Poest Clement, den vader van den tegenwoordigen burgemeester van Poortugaal, is samengesteld, geeft dit gebouw te zien naar de dorpswegzijde.

Voor de juiste weergave van het oorspronkelijke bouwwerk kan ik niet instaan, doch ik yfeb san de hand van de genoemde schetsen getracht, mij het gebeekzoo goed mogelijk voor te stellen, waartoe nog bestaande voorbeelden, als de pas gesloopte oude huisjes aan den HeMpbedijk, het voormalige veerMlëi-a^fcri den Roozand^chéérrjfc te Pernis en de mooie boerderij „Ree-Stijn" onder Rhoon als, leidraad hebben gediend. (Zie afb. 3, 10 en 31).

Het inwendige van dit typische jachthuis zal ook wel bezienswaardig zijn geweest, lafgaande op de rjjk versierde, eikenhouten dubbele bedstede, die intijds is overgebracht naar het MuseunV van Oudheden te Rotterdam, alwaar zij een dér mooiste en merkwaardigste bezittingen van ,het museum uitmaakt. (Afb. 24).

Dit kostbaar meubelstuk behoort zeker tot een der beste en zuiverste bewaard gebleven kunstwerken uit het begin der 17e eeuw. Het geheel, dat uit twee bedsteden bestaat, wordt gevormd door een zestal halfronde kolommen op hooge piedestalles, waartusschen de rijk met paneelwerk versierde vaste onderbetimmering is aangebracht, met daarboven een wegneembaar fraai hekwerkje, terwijl een fijn bewerkte kroonlijst, door consoles ingedeeld, het afsluit.

Het meubelstuk, in het midden door een afsluitbare doorgang verbonden, is eenvoudig van hoofdlijnen, doch met mooi versierde paneelen en van karakteristiek en fraai beeldhouw- en snijwerk voorzien. Hier en daar zijn fraaie appliques van gekleurd eikenhout, mooie inlegwerken van palissanderhout en ivoren knopjes, smaakvol geplaatst. Het maakt een rijk effect van licht en schaduw op de diepe, krachtige kleur van het oude eikenhout. Waarlijk een

Sluiten