Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RHOON.

De gemeente Rhoon, waaronder het Rhoonscheveer ressorteert, ligt op vrij korten afstand van Poortugaal, vanwaar het binnen drie kwartier loopen te bereiken is.

Rhoon bestaat uit een zeer lang gestrekt dorp, dat over de grootste lengte aan beide zijden en verder aan eene zijde van de \\A K.M. lange Dorpsstraat

is gebouwd en wel van de Kerklaan tot de Rhoonschehaven, die haar uitmonding heeft in de Oude Maas.

Het dorp onderscheidt zich door zijn ligging van de reeds genoemde dorpen: Pernis, Hoogvliet en Poortugaal, omdat deze voor het grootste gedeelte langs den hoogen rivierdijk zijn gelegen en daardoor het karakter van dijkdorpen gekregen hebben. Te Rhoon ligt alleen het kleinste gedeelte — het Rhoonscheveer — aan den rivierdijk, terwijl het belangrijkste en grootste gedeelte binnendijks, midden in het polderland is gelegen.

Door historische overleveringen--uit ' vroegere eeuwen bekend en het lief en leed van menige belangrijke gëbeurtenis te hebben ondervonden, is het dorp thans een der welvarendste gemeenten van westelijk IJselmonde, dat in grootte van het zjijflental op Pernis volgt.

Vooral ih den Omtrek der oude kerk van de NéétHerv. Gemeente, heerscht nog de sfeer van gewezen.vaoïnaarjtflieid; hier zjjji' -nog verschillende' ; overblijfselen van vroegere grootheid aanwezig, waarop ik nader terugkom.

De omgeving van het dorp trekt ook bijzonder de aandacht, want het groote eiland is hier op zijn mooist. Op de vele schoon begroeide dijken heeft men een heerlijk gezicht op het wijde, landelijke gebied met zijne vruchtbare wei- en bouwlanden; ontdekt men telkens punten vanwaar men zich kan verlustigen in den aanblik van tusschen het groen der boomen verscholen huizen en de torentjes van de kerk en het kasteel, die daarboven kloek en rijzig uitsteken. De eigenaardige zuiverheid van het Hollandsche licht verhoogt het kleurige effect, dat ons boeit door zijn ongezochte harmonie.

Wij bereiken het grondgebied van Rhoon voorbij de tramhalte van Poortugaal langs den Groenen Kruisweg en

Sluiten